Na žádost hejtmana

Díky tomu vlastník nemovitosti v Krnově, který se rozhodne vyměnit starý neekologický kotel na pevná paliva s ručním přikládáním za nový, získá kromě známé celostátní dotace ministerstva žibotního prostředí navíc ještě příspěvek z rozpočtu města, který může dosáhnout až 7500 korun.

Hejtman ve své žádosti o posílení kotlíkových dotací výši příspěvku nedefinoval. Krnovští zastupitelé nakonec schválili finanční spoluúčast města s tím, že výměna kotlů se bude dotovat ve výši pěti procent. To při maximální možné kotlíkové dotaci 150 tisíc korun představuje částku 7500 korun.

Problém ovzduší je ve vytápění domů

Důvodem velkorysých dotací státu i města je znečištěné ovzduší, se kterým se Česká republika dlouhodobě potýká. V našem kraji se navzdory útlumu těžkého průmyslu situace zlepšuje jen pomalu. Na znečištění se totiž velkou mírou podílí lokální vytápění domácností.

Řešením je podpora nízkoemisních kotlů na biomasu, uhlí a plyn, tepelné čerpadla i solární systémy.

A co ti napojení na centrální teplárny?

Proč by majitelé soukromých domovních kotlů měli mít nárok na dotace? „Už jsme se setkali s názorem, zda tím nepodpoříme pouze vybranou skupinu obyvatel na úkor někoho jiného. Samozřejmě pokud někdo bydlí na sídlišti a je zásobován teplem z centrálního zdroje, příspěvek nevyužije, ale vliv lokálních topenišť na ovzduší je velmi výrazný.

Jde o významný zdroj znečišťování a takto znečištěný vzduch dýcháme my všichni," zdůvodnil místostarosta Michal Brunclík.

Rizikem je, že nevíme přesně, kolik to celkově město bude stát. Zastupitelé Krnova kotlíkové dotace podpořili, přestože nelze předem přesně určit, jak moc vyplácený příspěvek zatíží městský rozpočet.

„Při projednávání výše příspěvku jsme vycházeli ze statistiky minulých let. Vloni bylo krnovských žadatelů osm, v předchozích letech 17 a 18. Jelikož podmínky budou nyní výhodnější, může jich být více. Nečekáme ale, že by se mělo jednat o stovky žádostí.

V rámci návrhu rozpočtu na rok 2016 jsme navrhli na tuto aktivitu alokovat částku 250 tisíc korun," řekl Michal Brunclík.

Kdo může žádat

O dotaci na nový kotel mohou žádat občané, kteří vlastní v Krnově nemovitost s neekologickým kotlem. Přitom nezáleží, zda ve městě mají nebo nemají trvalé bydliště. Kromě podpory města příjemce kotlíkové dotace obdrží státní dotaci 70 až 80 procent. Dále pětiprocentní příspěvek od Moravskoslezského kraje a pět procent za prioritní území.

Z „cizího" neboli formou dotací tak může krnovský občan kotlíkář pokrýt až 95 procent nákladů na nový kotel. To je nabídka, jaká se hned tak nebude opakovat.

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby na výměnu zdroje vytápění v rodinných domech. Administrátorem dotace je Moravskoslezský kraj, který zveřejní výzvu k předkládání žádostí pravděpodobně 18. prosince. Příjem žádostí v prvním kole by pak měl probíhat příští rok od 1. února do 29. dubna.