Za plotem Městského informačního a kulturního střediska neboli MIKS navazuje sousední zahrada s mohutnými stromy, která dnes patří Karnole, známé krnovské textilce v úpadku. Správce konkurzní podstaty Karnoly nabídl městu Krnov tento pozemek o výměře kolem devíti set metrů.

Pokud město na koupi přistoupí, mohla by se zahrada MIKS ještě podstatně zvětšit. Požadovaná cena sto korun za metr čtvereční zahrady je rozumná, protože poloha poblíž centra atraktivitu pozemku značně zvyšuje.

„Dnes je tento pozemek majetkem Karnoly v likvidaci, která ho nabídla majitelům okolních nemovitostí. Vzhledem k tomu, že tam máme MIKS, bylo s nabídkou osloveno také město. Neznáme ještě přesnou výměru, protože pozemek se bude dělit. Město kupuje jen část pozemku, přibližně polovinu,“ zrekapituloval situaci krnovský místostarosta Bedřich Marek.

Město poměrně nedávno získalo do svého majetku další budovy jako Flemmichovu vilu nebo Karnolu, takže výhledově počítá s tím, že by zde MIKS mohlo najít nové sídlo.

Zvýší se hodnota nemovitosti

„Pokud se MIKS přemístí do Karnoly, tak se uvolní vila na Zacpalově ulici a město ji může nabídnout k prodeji. Pokud jednou bude spojen prodej této vily s prodejem tak rozlehlé zahrady, velmi se tím zvýší atraktivita celku a v dražbě město na tom určitě může vydělat. Jinými slovy kupujeme pozemek, abychom zvýšili hodnotu své nemovitosti, to je hlavní cíl. Mám za to, že sto korun za zahradu v centru není zase až tak moc,“ dodal Marek.

Zastupitel Libor Staněk, který je zaměstnancem teplárny Dalkie, souseda MIKS, se zajímal hlavně o to, co se stane se zbytkem zahrady. „Zbytek zahrady hodlá koupit jistý pan Hřivnáč, ale do toho městu ani zastupitelstvu nic není. Je věcí správce konkurzní podstaty a věřitelů, komu to prodají,“ vysvětlil mu situaci místostarosta Marek.

„Co se stane s druhou částí zahrady, je pro nás v Dalkii dost podstatná věc. Teplárny Dalkia totiž zvažují, že ve svém areálu poskytnou pozemek na výstavbu prádelny, která může přinést řádově sto nových pracovních míst. Museli jsme kvůli tomuto záměru řešit, kudy povedeme přeložku parovodů Dalkie. Když jsme zjišťovali majetkové vztahy k okolním pozemkům, zjistili jsme, že sousední pozemky za plotem Dalkie kupuje právě pan Hřivnáč,“ vysvětlil důvody svého zájmu o danou lokalitu zastupitel Staněk.

Krnovské zastupitelstvo nakonec schválilo záměr koupit nabízenou zahradu v ceně sto korun za metr čtvereční.