Krnovští zastupitelé schválili seznam pozemků, které Povodí Odry potřebuje k trvalému nebo dočasnému záboru při výstavbě protipovodňových opatření, hlavně hrází.

„V minulosti protipovodňová ochrana patřila mezi naše významné priority, byť se na nich jako město realizačně přímo nepodílíme. Náš souhlas byl nutný k tomu, aby Povodí Odry mohlo pokračovat dalšími kroky v přípravách," představil zastupitelům situaci místostarosta Krnova Michal Brunclík s tím, že se jedná o pozemky na různých místech Krnova, které leží podél řeky Opavy.

„Nejzásadnější lokalita, kde jsou plánované protipovodňové úpravy, je park v centru Krnova, protože tam to souvisí s očekávanou rekonstrukcí lázní. Protože také v programovém prohlášení rady je lepší zapojení řeky do života města, zajímá nás, jak se to vyvíjí," vznesl dotaz zastupitel Miroslav Kozelský.

Odsazená hráz

V této lokalitě původně Povodí Odry navrhovalo hráz, která kopíruje oblouk řeky Opavy. Krnovští zastupitelé ale vznesli požadavek na odsazené hráze, které jsou dál od řeky.

Tím vznikne prostor, který v případě podvodní umožní řece regulovaný rozliv do parku. Tím se zde zachytí část vody a ztlumí se energie řeky.

Realizace má zpoždění

„Povodí Odry respektovalo požadavky zastupitelstva na to, aby v parku nebyla hráz přisazená, ale odsazená. Ta hráz nebude vysoká, je to v podstatě terénní vlna zpevněná na okraji kameny o výšce řádově 50 až 70 centimetrů. Vzniká tam možnost rozlivu řeky Opavy.

Povodí by tu lokalitu parku vyřešilo technicky, a město by to tam na základě nové situace upravilo jako zónu pro odpočinek. Možná je v těch místech i náplavka, která by lidem umožnila bližší styk s vodou," popsal situaci Brunclík a posteskl si, že podle původních dohod se už dávno mělo pracovat na realizaci.

„Nepříjemné je, že jsme počítali s tím, že už v roce 2014 začnou práce v této lokalitě úpravou krnovského jezu. Podle původních plánů měla být už dávno zahájena, nicméně stát nám potvrdil, že teprve probíhají projekční práce a nezačne se stavět ani letos.

Bližší aktuální informace z Povodí Odry nemáme," informoval zastupitelstvo Brunclík a ujistil kolegy, že při setkání s novým ředitelem Povodí Odry opět zopakoval požadavek, aby se v rámci Krnova přednostně řešily dvě lokality.

Jedna je u soutoku Opavy a Opavice, kde protipovodňové práce úzce souvisí s budováním obchvatu Krnova a je nutné koordinovat projekty Povodí Odry a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Druhou prioritou je právě parčík u jezu a u lázní.

Co na to Povodí Odry

A jak daleko je s přípravou protipovodňových opatření v Krnově Povodí Odry?

„V současné době byla zahájena projektová příprava Suché nádrže Krnov, přesněji dokumentace pro umístění stavby, kterou plánujeme dokončit v letošním roce. Zároveň probíhá zpracování projektových dokumentací v úsecích vodního toku Opava Pod Krnovem, které budou realizačně koordinovány s plánovanou výstavbou obchvatu silnice I/57," potvrdila priority Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru Povodí Odry.

Ve fázi dokumentace pro umístění stavby (DUR) byl již zapracován požadavek města Krnov na odsazenou ochrannou hráz v parku.

„Úprava v parku bude dále zpracována firmou Atelier Fontes. Právě Atelier Fontes zpracovala na objednávku města Krnov technický návrh úpravy parku, kterou bude realizovat jako investor město Krnov. Povodí Odry, státní podnik do své projektové dokumentace ve stupni DUR zapracovalo z této studie pouze odsazenou hráz, kterou bude jako investor po kladném projednání a povolení realizovat v rámci stavby Opatření v úseku Krnov město," uzavřela Eva Hrubá z Povodí Odry.