Krnovští zastupitelé jsou připraveni vyhradit z rozpočtu částku, o níž budou moci rozhodovat přímo samotní občané. Na svém zasedání příští týden mají kromě jiných témat také tazkvaný participativní rozpočet. Co to znamená?

Pokud bude návrh rady schválen zastupitelstvem, bude to poměrně progresivní krok, který zatím udělalo v České republice pouze pár měst, například Litoměřice, Ostrava Jih nebo Semily. Participativní rozpočet je nástroj přímé demokracie, protože do procesu rozhodování o financích zapojí samotné občany. Tato novinky je součástí aktivit Zdravého města Krnov.

ZDRAVÉ MĚSTO KRNOV

Aktivity Zdravého města už v Krnově fungují. Občané se mohou zapojit do veřejných debat a hlasování. Krnované mohli hlasovat o hlavních problémech města, vyplnit pocitovou mapu nebo podpořit Týden udržitelné mobility.

„Zařazení participativního rozpočtování vnímáme pozitivně. Návrh vítáme, ale o částce se na pracovním jednání zastupitelů nehovořilo. V návrhu rozpočtu je uvedená částka 150 000 korun. Uvidíme, jak se k tomu postaví veřejnost, zda se to ujme a lidé možnost participativního rozpočtování využijí," komentoval tento krok zastupitel Pavel Moravec (Krnovští patrioti).

Radní nakonec částku ještě navýšili a navrhují zastupitelstvu schválit na rok 2017 částku na participativní rozpočtování ve výši 300 tisíc korun. Pro návrh hlasovalo všech devět členů rady. Konečné rozhodnutí budou mít zastupitelé na jednání 7. prosince.

Co je to participativní rozpočetParticipativní rozpočet (dále PR) je procesem přímé, dobrovolné a univerzální demokracie, v rámci kterého mohou obyvatelé určitého místa (sousedství, čtvrti, obce, města) či členové komunity (veřejné či neveřejné instituce) diskutovat a rozhodovat o využití části rozpočtu.

Česky bychom tedy tento proces mohli nazvat účastnickým rozpočtem, který je založen na principech rozvoje kultury demokracie a aktivního občanství; na vytvoření vztahu a posílení důvěry mezi zastupiteli a členy komunity; na přesměrování finančních prostředků v souladu s veřejným míněním. www.participativnirozpocet.cz

Gabriela Mathiasová