Státní podnik Povodí Odry byl pověřený vládou, aby zpracoval projekt velkorysých protipovodňových investic na území Krnova. Podle harmonogramu, který vychází z vládního usnesení v roce 2008, měla být protipovodňová opatření dokončena před osmi lety.

Úpravy řeky Opavy měly být podle dalšího usnesení vlády z roku 2014 dokončené v roce 2020. Krnovanům nikdo nezdůvodnil, proč projekt stále zůstává jen na papíře. Povodí Odry se k očekávaným termínům realizace nevyjadřuje.

Záměr Povodí Odry má v Krnově od počátku podporu vedení radnice, zastupitelstva, ekologických iniciativ i místních občanů. Výkresy a vizualizace představují přestavbu krnovských mostů, hráze a náplavky podél řeky Opavy, odsazené hráze v městském parku u Alberta, pohyblivý vakový jez u kina Mír, suchou nádrž pod krnovským letištěm a řadu dalších protipovodňových opatření za stovky milionů korun.


Nahrává se anketa ...

Jsou naplánovaná od Kostelce až po soutok Opavy s Opavicí. Jde o soubor staveb, který zásadním způsobem promění tříkilometrový úsek řeky Opavy po celém Krnově.

Povodí Odry: Nebudeme se vyjadřovat

Primárním cílem plánovaných opatření je zvýšit kapacitu říčního koryta v Krnově. Smyslem této investice je, aby řeka bezpečně převedla Krnovem i velmi vysoké průtoky 150 kubíků za sekundu. Pro představu: v minulém století vyšší průtoky zaznamenaly jen čtyři extrémní povodně v letech 1903, 1940, 1958 a 1997.

Původní harmonogramy realizace protipovodňových opatření podle vládních usnesení

Usnesení vlády ČR v roce 2008 uložilo výstavbu říčních úprav v letech 2012 – 2016 a výstavbu přehrady v letech 2014 - 2020.

Usnesení vlády ČR v roce 2014 uložilo výstavbu říčních úprav realizovat v letech 2015 – 2020 a výstavbu přehrady v letech 2018 - 2023.

Kdy se soubor staveb v Krnově podél řeky Opavy začne realizovat? Státní podnik Povodí Odry jako správce toku k harmonogramu realizace není příliš sdílný.

„Po dobu vedených a probíhajících správních řízení na Opatření proti povodním na Horní Opavě se nebudeme blíže k přípravě jednotlivých staveb vyjadřovat. Před zahájením jejich realizací budeme o této skutečnosti veřejně informovat,“ odpověděla na dotazy Deníku ohledně harmonogramu realizace mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Projekt Řeka pro všechny

Naplánované protipovodňové stavby v Krnově mají velkou podporu místních také proto, že umožní naplno využít společenský a rekreační potenciál řeky Opavy. Proto město Krnov na vodohospodářskou část navázalo svým projektem Řeka pro všechny.

Ten vychází z myšlenky, že řeka je přirozenou součástí města, takže by měla být všem dobře přístupná. Vize by měla být základem pro jednání se správcem toku - Povodím Odry - o finančnímu podílu města při realizaci celého záměru.

„Cílem studie a následně i realizace jsou takové kroky, které budou řešit protipovodňovou ochranu, ale zároveň nabídnou na březích řeky pobytové plochy s možností odpočinku, sportovních, společenských nebo kulturních aktivit, dostupnost pro pěší a cyklistickou dopravu, návaznost na městský park, celkové zatraktivnění prostoru okolo řeky Opavy a posílení jejích ekologických funkcí. Celkově se jedná o přibližně tříkilometrový úsek od soutoku řeky Opavy s Opavicí až po ulici Na Ostrově s různými charaktery prostředí,“ představuje město Krnov svůj projekt Řeka pro všechny.

Vize představili na infotabulích u řeky

Investiční záměry Povodí Odry provázané s vizí města byly Krnovanům představeny v roce 2020 na infotabulích rozmístěných podél řeky. Byly rozmístěny tak, aby občané mohli srovnávat vizualizace naplánovaných investic se současným stavem řeky.

FOTOGALERIE: Před čtyřmi lety se Krnované vydali na komentovanou procházku kolem řeky Opavy. Zajímalo je, jak a kdy plánovaná miliardová investice změní řeku v centru Krnova:

Fotogalerie: Krnov ostudy města povodně řeka Opava komentovaný procházka investice protipovodňová opatření

U příležitosti 23. výročí tragických povodní uspořádala radnice komentovanou procházku kolem řeky Opavy od cvilínského až po autobusové nádraží, aby občané přímo v terénu mohli odborníkům klást dotazy na provázanost protipovodňových investic a rekreačního potenciálu řeky.

„Zvali jsme i Povodí Odry, ale bohužel nepřišli,“ informoval občany hned v úvodu této akce starosta Krnova Tomáš Hradil.

Důvodem zpoždění může být přehrada

Zástupci Povodí Odry se nedostavili, ani když o provázanosti protipovodňových opatření s novou podobou řeky ve městě diskutovali krnovští zastupitelé při svém zasedání ve Slezském domově. Proto na dotazy zastupitelů ohledně harmonogramu realizace protipovodňových opatření v Krnově odpovídal jen Tomáš Havlíček z ateliéru Fontes, který je jedním ze spoluautorů studie.

„Existují obavy, že pokud se realizuje protipovodňová ochrana Krnova, posílí se tím pocit bezpečí a pak už nebudeme chtít stavět vlastní nádrž. Co se týče etapizace prací, Povodí Odry s Krnovem nebude extra spěchat. Tento projekt měli už dávno rozdělaný a připravený na územní řízení. Teď ale budou chtít nejdřív dosáhnout toho, aby bylo skutečně definitivně dosáhnuto stavebního povolení a rozhodnuto o financování nádrže Nové Heřminovy,“ odpovídal na dotazy krnovských zastupitelů Tomáš Havlíček před čtyřmi lety.

Co se od té doby změnilo?

Stavební úřad v Bruntálu v červnu 2023 vydal územní rozhodnutí pro umístění stavby Vodního díla Nové Heřminovy na řece Opavě, ale ještě není pravomocné. V současnosti Krajský úřad řeší odvolání obce Nové Heřminovy a dvou organizací zabývajících se ochranou přírody.

Historie povodní na řece Opavě s průtoky v Krnově za poslední století

67 případů povodní s průtokem do 30 kubíků
46 případů povodní s průtokem 30-60 kubíků
13 případů povodní s průtokem 30-90 kubíků
4 případy povodní s průtokem 90 až 120 kubíků
4 případy extrémních povodní nad 120 kubíků

Čtyři extrémní povodně 1903, 1940, 1958 a 1997 měly průtoky nad 120 kubíků. Z těchto průtoků pro hypotetickou stoletou povodeň Q100 byla v Krnově na řece Opavě stanovena hodnota kulminačního průtoku cca 210 kubíků. Navržené hráze pod plánovanou heřminovskou přehradou zvýší kapacitu koryta Opavy na bezpečné převedení průtoků 120 kubíků (nad Krasovkou) a 150 kubíků (pod Krasovkou). Účelem přehrady je stoleté průtoky přes 200 kubíků snížit na polovinu, tedy na cca 100 kubíků za sekundu.

Zdroj: Studie Milan Bilík, Miroslav Dumbrovský
http://eagri.cz/public/web/pub/7f/bb/37/16346_554_Opava_studie_43_77.pdf