Díky této částce se letos rozrostl depozitář muzea o sekretář z roku 1900, který byl vyroben ve Vídni podle návrhu Josefa Maria Olbricha, originální reklamní hodiny krnovské textilní firmy Tuchhaus Silesia a dvě zarážky na knihy z glazované fajáns.

„Všechny předměty byly vyrobeny na přelomu 19. a 20. století a zapadají jak do interiérového programu Flemmichovy vily, tak do stálé expozice secese a individualistické moderny, která byla ve vile instalována na podzim letošního roku. Vhodnost jejich zakoupení posoudil odborník na dějiny umění ze Slezské univerzity v Opavě Petr Vojtal, který je členem naší komise pro nákup sbírek,“ uvedl krnovský muzejník Alexandr Michl-Bernard.

Také v loňském roce byla částka padesát tisíc korun použita na nákup předmětů vhodně doplňujících stávající muzejní fond. Byly vybírány takové předměty, které přispívající k dokumentaci každodenního života Krnovanů v minulosti. Do sbírek přibyla například petrolejka se stínidlem, obálka lékárny U Černého orla Krnov, psí známka Jägerndorf, mapa Krnova po roce 1930, žehlička s podstavcem či tkalcovský člunkový stav, který dostane svou příležitost uplatnit se v budoucí expozici textilnictví v plánovaném muzeu v areálu bývalé Karnoly. Od občanů muzeum vloni vykoupilo také psací stroj Royal portable nebo fotogra- fie zachycující společenské a kulturní dění ve městě od roku 1950 do současnosti.