Vděční rolníci začali Kudlichovi stavět pomníky. Najdeme je nejen v Česku, Rakousku a Německu, ale dokonce i ve Spojených státech. Spolek přátel osvoboditele sedláků Hanse Kudlicha jich eviduje na sedmdesát.

Přestože po odsunu německých obyvatel se začalo zapomínat na slavného rodáka z Úvalna a děti se o něm ve škole neučily, stále přibývá obcí, které se k jeho odkazu hrdě hlásí. Ve Slezských Povelicích a v Čakové byly Kudlichovy památníky opraveny v roce 2005.

V Zátoru-Loučkách jeho památník opravili o rok později. Na Bruntálsku o Kudlichův pomník pečují například ve Staré Rudné. Od pondělka má znovuobnovený památník Kudlichovy návštěvy také Krnov.

Kudlich v Krnově

Také vděční Krnované chtěli památník. Začali svážet z okolních obcí balvany do parku, aby z nich navršili umělou jeskyňku Hans Kudlich Grotte. Doplnili ji nápisem „Hansi Kudlichovi, osvoboditeli sedláků, věnováno dne 23. září 1888". Ten den Kudlich osobně navštívil Krnov.

V parku zdravil jásající davy a ve strhujícím projevu všechny vyzval, aby upevnili odkaz ideálů roku 1848. Vedení Krnova se rozhodlo při rekonstrukci Smetanových sadů tuto připomínku obnovit.

„Pro Krnov je ctí, že může připomenout veřejnosti význam Hanse Kudlicha. Inicioval takzvaný zákon o rušení roboty, čímž přispěl ke změně tehdejšího společenského řádu," konstatovala starostka Krnova Jana Koukolová Petrová při odhalení památníku.

O odkaz svého předka dnes vzorně pečuje Waltr Kudlich, který nemohl chybět ani na pondělním slavnostním znovuobnovení krnovského památníku.

Do Krnova přijel Kudlichův potomek

Přestože se do konečné podoby zákona promítla řada pozměňovacích návrhů, zůstává faktem, že Hans Kudlich byl hlavním iniciátorem. Loboval tak dlouho, dokud zákon nebyl přijat. Byl schválen v revolučním roce 1848 po šesti týdnech od podání Kudlichova návrhu.

„Hodnocení Hanse Kudlicha rád přenechám historikům, kteří pro to mají kvalifikaci. Jeden z nich napsal, že agrární a sociální struktura je zdravá a výkonná všude tam, kde byla prováděna pod vlivem rakouských reforem, jako byl Kudlichův zákon o osvobození rolníků," shrnul přímý potomek osvoboditele sedláků Waltr Kudlich, když s krnovskou starostkou odhalovali památník.

Českým zástupcem Spolku přátel osvoboditele sedláků Hanse Kudlicha je Zdenek Mateiciuc z Oder. „Připomínáme lidem, kteří se za socialismu ve škole o Hansi Kudlichovi nic nedozvěděli, jaký měl jeho zákon význam pro generace našich předků i pro nás," představil spolek Mateiciuc .

Kudlichovi vděčíme také za okres Krnov

Díky Kudlichovu zákonu ztratila šlechta vliv ve společnosti a bývalí poddaní se najednou mohli svobodně stěhovat za prací do měst. Osvobození a volný pohyb pracovních sil byl základní předpoklad pro vznik manufaktur a továren, které odstartovaly průmyslovou revoluci a kapitalismus.

U Kudlichova památníku se slova ujal také krnovský rodák Kurt Schmidt, který v Německu vede krajanské sdružení krnovských rodáků Domovský okres Krnov. Připomenul, že díky Kudlichovu zákonu byla v rakouské monarchii zrušena všechna knížectví včetně toho Krnovského.

Místo dosavadních aristokratických panství vznikl nový systém státní správy a úřadů. Tak se z Krnovského knížectví zrodil okres Krnov. Krnovské knížectví existovalo od roku 1437 do roku 1849. Okres Krnov, který zahrnoval 74 obcí, existoval v letech 1850 až do reformy okresů v roce 1960. Pak Krnov přišel o statut okresního města a stal se součástí okresu Bruntál.

„Na základě reforem prosazených Hansem Kudlichem vznikl územně správní článek okres Krnov. To bylo velké pozitivum pro nás, kteří jsme na Krnovsku žili. Zrušení okresu Krnov bylo zdůvodněné tím, že není možné, aby okresní město leželo na hranicích s Polskem.

Označení našeho sdružení domovský okres Krnov souvisí s tím, že se v Německu všichni hlásíme k tomuto okresu," uvedl Kurt Schmidt s tím, že stejně jako se podařilo obnovit Kudlichův krnovský památník, snad se jednou znovu podaří obnovit také okres Krnov.