Pozemky v této lokalitě by se městu mohly hodit a také cenu 300 korun za metr by zastupitelé byli ochotni akceptovat. Problém nastal, když došla řeč na ekologickou zátěž. Kontaminace půdy je zde sice jen lokální, ale vznikl spor jak interpretovat haldy drti.

Zatímco majitel pozemku své haldy deklaroval jako „stavební recyklát“, podle laboratoře, kterou oslovilo město Krnov, ve skutečnosti jde o odpad. Rozdíl je v tom, že zatímco recyklát lze znovu využít ve stavebnictví, odpad se nehodí už vůbec k ničemu.

Jediná možnost, jak se ho legálně zbavit, je uložení na skládce.

„Město jako instituce nemůže vědomě nakupovat odpad, protože bychom se dostali do rozporu se zákonem,“ vysvětlil místostarosta Krnova Michal Brunclík (ČSSD) zastupitelům loni v prosinci, proč se jednání o pozemku dostala do slepé uličky.

Zastupitelstvo Krnova na základě těchto informací deklarovalo, že nemá zájem dál pokračovat v jednáních o koupi pozemků po slévárně. Zatímco vlastník pozemků společnost Fascination marně hledal jiného kupce, lokalita po slévárně se změnila v zajímavý mix černé skládky a romantického březového háje. Po roce se majitel pozemků znovu obrátil na město, aby zvážilo případnou koupi.

Žádostí se budou zabývat zastupitelé.

„Zástupce vlastníka nás informoval, že firma zajistila v průběhu léta odvoz materiálu, který se na pozemku nacházel po demolici areálu. Protože tím se splnila podmínka města, žádá o obnovení jednání o koupi pozemku. Jsem rád, že tlak odboru životního prostředí na vlastníka ve věci likvidace odpadu problematiku posouvá.

Věřím, že se toto téma brzy opět dostane na řádné projednání v zastupitelstvu města,“ uvedl Brunclík s tím, že vlastnictví pozemků by umožnilo zastupitelům rozhodovat o směřování lokality v budoucnosti.