Krnovská starostka na konci ledna 2010 dala výpověď tajemníkovi městského úřadu Jiřímu Vodičkovi. Po dvou týdnech starostka svou výpověď zase stáhla. Tajemník Jiří Vodička výpověď z pracovního poměru i její stažení prožíval doma na nemocenské.

Jiří Vodička působil na postu tajemníka městského úřadu v letech 2002 až 2006, kdy byl odvolán pro údajné neplnění uložených úkolů. Soudu trvalo tři roky, než případ pečlivě prozkoumal a dospěl k závěru, že Vodičkovi žádné z uvedených pochybení nelze dokázat, a jeho odvolání z funkce tajemníka je tudíž neplatné.

Tímto rozsudkem se Jiří Vodička znovu stal tajemníkem krnovské radnice, přestože tuto funkci už několik let zastává jeho nástupce Igor Kozelek. Protože zákonodárci nepočítali s možností, že město bude mít po rozhodnutí soudu dva právoplatné tajemníky, neexistuje pro krnovský případ návod na jednoznačné řešení.

Když si krnovská starostka porovnala životopisy obou tajemníků, zjistila, že Jiří Vodička na rozdíl od Igora Kozelka nesplňuje jeden z předpokladů pro práci tajemníka, a to vysokoškolské vzdělání. Proto se pokusila problém se dvěma tajemníky vyřešit tím, že Vodičkovi dala výpověď z pracovního poměru.

Vzdělání je pouze kritérium pro platovou třídu

Jako důvod výpovědi Jiřímu Vodičkovi uvedla starostka Ramazanová nedostatečnou kvalifikaci a během dvouměsíční výpovědní lhůty jej přeřadila z tajemnického postu na sociální odbor jako referenta. Jiří Vodička odmítl uznat výpověď i přeřazení na jinou práci a pověřil svého právního zástupce, aby jeho stanovisko zdůvodnil podrobným rozborem situace.

„Zákon o úřednících ani ve své novele neurčuje, že vysokoškolské vzdělání je nutnou podmínkou pro funkci tajemníka. Tuto podmínku uvádí pouze nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách. Vzdělání je tedy pouze kritériem pro zařazení do 12. platové třídy, takže by tím mohli maximálně zdůvodnit snížení mého platu, ale určitě to není důvod k výpovědi z pracovního poměru,“ argumentoval Jiří Vodička, podle kterého bylo jeho jmenování tajemníkem v roce 2002 řádně schváleno nadřízeným orgánem, konkrétně přednostou okresního úřadu.

Jak se bude případ dál vyvíjet?

„Zaměstnavatel výpověď z pracovního poměru doručenou 29. ledna 2010 odvolává v souladu se Zákoníkem práce. Po udělení vašeho souhlasu pozbude účinnosti také vaše převedení na jinou práci,“ sdělila starostka Ramazanová Vodičkovi dopisem dva týdny po předání výpovědi.

Jak se bude zamotaný personální případ dále vyvíjet, není jasné. „Jedná se o složitý případ a toto je pouze jeden z dílčích kroků, který nebude paní starostka komentovat. Nyní je na řadě pan Vodička, čekáme na jeho reakci,“ vyjádřila se ke stažení výpovědi mluvčí městského úřadu Dita Círová.

„Pokud bych musel výpověď napadnout žalobou, určitě bych zase uspěl, ale znamenalo by to další měsíce nebo roky zbytečných soudů. Normální je nesoudit se a také vzhledem k mému věku jsem nakloněn dohodě. Stažením výpovědi mě paní starostka velmi potěšila, protože to je základní předpoklad při hledání cesty, jak ukončit kauzu smírem,“ komentoval obrat ve své kauze tajemník Jiří Vodička.