Po zbourání staré fontánové vany měla hned navázat výstavba nové. Všechno je ale jinak. Archeologické nálezy pod dnem Neptunovy fontány si vyžádaly dočasné zastavení prací, než tyto vrstvy zdokumentují a vyhodnotí odborníci.

Ti už zdivo začistili, zdokumentovali a provedli geodetické zaměření. „Stáří zdiv nelze hodnověrně vyjádřit, dá se ale předpokládat, že se jedná o úsek městské parkánové hradby, která tvořila od 16. do 17. století druhou, předsunutou linii obrany města. Nálezové situace pak dokládají postupné změny využívání prostoru. Městská parkánová hradba byla v 17. století nahrazena zemním bastionovým opevněním, v průběhu 18. až 19. století mohla být v městském parkánu vyhloubena studna a konečně na počátku 20. století byla v rámci parkově upraveného prostoru v místech někdejšího hradebního pásu vybudována kašna,“ uvedl archeolog František Kolář z ostravského pracoviště Národního památkového ústavu.

Archeologické nálezy v této lokalitě bylo možné očekávat. Švédská zeď je totiž vlastně dochovaná část původního městského opevnění. Byla pojmenována podle nepřátelského švédského vojska, které za třicetileté války a v 17. století obléhalo Krnov. Původně byla Švédská zeď stěnou knížecí chodby, kterou nechal vybudovat v letech 1523-1543 markrabě Jiří Hohenzollern.

O zajímavé nálezy při výkopových pracích zde nebyla nouze ani v minulosti. Při hloubení základů sousední budovy krnovského gymnázia v roce 1876 byly v hloubce kolem dvou metrů nalezeny pískovcové podstavce sloupů, které postávaly u vchodu do knížecí zahrady.

V roce 1922 byly postaveny před Švédskou zeď vedle Neptunovy kašny a tam je můžeme vidět dodnes. Na jednom podstavci lze rozeznat hráče na kotle, loutnistku, dalšího hudebníka a psa. Na druhém podstavci je pak flétnista, další hudebník a lev.

Rekonstrukce Neptunovy kašny začala v červenci demontáží základních prvků. „Obruba bude očištěna od zbytků betonu a poté na jiném místě zase složena. Důvodem je zjistit přesný obrys kašny pro šablonu vany, protože současná není úplně souměrná a stěna vany má nyní v různých částech kašny jinou vzdálenost od hrany obruby. Po zhotovení šablony budou obruby vyspraveny a uloženy na bezpečném místě až do doby opětovné instalace na vanu kašny,“ uvedl Pavel Švestka z krnovského oboru investic a správy majetku s tím, že po demontáži obrub a sochy Neptuna bude následovat bourání staré vany a výstavba nové.

Psali jsme již dříve:

K opravě kašny město přistoupilo zejména kvůli problémům se zastaralou technologií. „Technologii dodá firma Lentus Agilis, která servisuje i ostatní krnovské kašny. Provozovatel kašen, kterým jsou Technické služby Krnov, s ní má dobré zkušenosti, proto netrváme na tom, aby firma, která vyhrála zadávací řízení na opravu kašny, hledala jiného subdodavatele,“ uvedl Pavel Švestka z odboru investic a správy majetku.

Nová vodoinstalace i elektroinstalace je potřebná jednak pro čerpadlo, tak pro osvětlení do kašny. Současná socha Neptuna je novodobá kopie té původní. Práce spojené s čištěním Neptuna proběhnou až v závěru, po montáži sochy zpět na podstavec v kašně.

Nové skutečnosti nyní vyžadují přepracování projektové dokumentace, která bude jednak zohledňovat složité základové podmínky nádrže umístěné nad studnou a hradebním zdivem a jednak bude obsahovat nový návrh vsaku povrchových vod do podloží s možným využitím studny a návrh umístění technologie kašny s ohledem na zjištěný stav.

„Přepracování projektu vyžaduje prohloubení dříve provedených hydrogeologických průzkumů, podrobné zaměření skutečného stavu staveniště a zajištění úředního povolení změny stavby. Vzhledem k těmto skutečnostem bude rada města rozhodovat o prodloužení termínu dokončení. Původní termín je 20. října letošního roku, nově by to mělo být 30. června 2024,“ uzavřel Pavel Švestka.