Nový systém za 15,5 milionu korun včetně DPH propojuje pomocí 2,5 centimetru širokého potrubí jednotlivé pavilony nemocnice se speciálním přístrojem v Centrální laboratoři Sdruženého zdravotnického zařízení (SZZ) Krnov. S jednotlivými vzorky tak už do laboratoře nemusejí chodit zdravotníci.

„Dosud to fungovalo tak, že se na každém oddělení vždy nabralo v určitém časovém úseku více vzorků, pokud nešlo o vzorky, se kterými se muselo jít neprodleně, a následně s nimi šel zdravotník pěšky do laboratoře. Jen cesta tam a zpět mu trvala až 15 minut. Následně si vzorky ručně převzali laboranti, kteří je třídili a připravovali k provedení rozborů,“ popsal nedávnou minulost ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

Více času na pacienty

V Krnově proto přemýšleli, jakým způsobem zrychlit odesílání vzorků a zajistit, aby zdravotníci nemuseli opouštět pracoviště a mohli se věnovat pacientům.

Podívejte se, jak celý systém funguje:

Zdroj: Youtube

„Proto jsme se rozhodli pro instalaci systému nazvaného TEMPUS600. Dnes je každý vzorek opatřen čárovým kódem, který obsahuje přidělený identifikátor pacienta i požadavky na jednotlivé rozbory. Personál vzorek přímo na oddělení vloží do systému, který jej ihned doručí do centrální laboratoře,“ doplnil ředitel.

Rychlostí Usaina Bolta

Transport zkumavek zajišťuje vzduch. Z dětského pavilonu krnovské nemocnice do centrální laboratoře je to přes 250 metrů koridorem a po schodech. Vzorek tuto vzdálenost urazí za 23 sekund, což se podobá rychlosti sprintera Usaina Bolta.

Dodavatelská společnost ručí za to, že vzorky zůstanou nepoškozené. „Uskutečnění ambiciózní vize jít v čele po cestě k digitalizaci a automatizaci není vůbec jednoduché. Troufnu si říci, že naše cesta v krnovské nemocnici vede k úspěchu. Poděkování patří vedení nemocnice za odvahu a všem pracovištím nemocnice za spolupráci. Krnovská nemocnice je průkopníkem a stává se vzorem pro mnoho podobných pracovišť v rámci střední Evropy,“ řekl autor projektu a ředitel dodavatelské společnosti SARSTEDT CZ Jaroslav Krupica.

Automatický příjem vzorků

Poté, co vzorky dorazí do centrální laboratoře, končí přímo ve speciálním přístroji, který scanuje a kontroluje čárové kódy jednotlivých vzorků, automaticky je přijme, odvíčkuje a připravuje k rozborům dle priority.

Nový centrální urgentní příjem v krnovské nemocnici se bude stavět devět měsíců. Zde je vizualizace jeho budoucí podoby.
Krnovská nemocnice přestavuje urgentní příjem. Zvládne víc pacientů

„Ve zdravotnictví je stále větší problém zajistit dostatek kvalifikovaného personálu. Digitalizace a automatizace našeho oboru je budoucnost. Proto jsme se rozhodli instalovat tento transportní systém a hledali řešení, které se zabývá všemi aspekty příjmu vzorků, dbá na technologickou náročnost celého procesu, zvyšuje propustnost zkumavek, odstraňuje chybovost a zvyšuje žádanou kvalitu,“ uvedl primář centrální laboratoře SZZ Krnov Jakub Ručka.

Zahájení provozu pod drobnohledem

Samotné zahájení provozu si nenechali ujít zástupci několika českých a slovenských nemocnic, kde by se měl podobný transportní systém instalovat. Dorazili také zástupci zřizovatele, kterým je Moravskoslezský kraj, v čele s náměstkem hejtmana pro zdravotnictví Martinem Gebauerem.

„Nemocnici jsme na tento jedinečný transportní systém přispěli z rozpočtu částkou 8,3 milionu korun. Myslím si, že největší výhodou systému je fakt, že personál nemusí odbíhat se vzorky do laboratoře a může se plně věnovat pacientům. Moravskoslezský kraj v letošním roce do rozvoje SZZ Krnov investuje desítky milionů korun ze svého rozpočtu. Financujeme přístavbu rehabilitačního pavilonu s respiriem, stejně tak přestavbu urgentního příjmu a na podzim finančně podpoříme stavbu nového heliportu se sídlem záchranky,“ Martin Gebauer.

Další čtyři linky

Transportní systém malých klinických vzorků v krnovské nemocnici má v současnosti čtyři linky. S laboratoří je propojen pavilon dětského, neurologického, interního a ARO oddělení.

Slavnostní otevření operačních sálů krnovské nemocnice po celkové modernizaci. 10. května 2023
Krnovská nemocnice otevírá špičkové operační sály

„V nejbližších letech chceme transportní systém rozšířit o další čtyři linky. S laboratoří chceme propojit onkologický stacionář, kde na základě rychlých rozborů vzorků budeme vědět, zda onkologicky nemocnému pacientovi podávat cytostatika. Svůj význam bude mít transportní systém v rámci nového urgentního příjmu. Stejně tak najde své opodstatnění na oddělení chirurgie a na plicním oddělení,“ dodal ředitel nemocnice Ladislav Václavec.

Výhody transportního systému oproti klasické potrubní poště

Není třeba zásadních stavebních úprav (tenké potrubí může vést například podhledy a nemusí se zasekávat do stěn).
Minimální poruchovost a snadná udržitelnost.
Není nutná opakovaná manipulace personálu s patronami (manuální vložení a následné manuální vyjmutí a ruční třídění vzorků).
Plná automatizace v rámci příjmu a třídění vzorků v laboratoři.
Řízení kvality příjmu vzorků.