Seminář zaměřený na předávání zkušeností měl na programu přednášky na nejrůznější témata. Většinou byly zaměřené na rozvoj v budoucnosti a přípravu měst na nevyhnutelné změny.

„V této oblasti mě nejvíce zaujala přednáška Ursuly Lehr z Německa, která se zaměřila na rozvoj měst s ohledem na měnící se demografickou strukturu obyvatel. Kladla důraz nejen na nutnou bezbariérovost města, ale také na zapojení lidí v poproduktivním věku do života ve městě tak, aby se cítili využití. Jednou z cest je nabídnout jim možnost pracovat jako dobrovolníci v knihovnách, školách nebo nemocnicích,“ řekl místostarosta Bedřich Marek.

Setkání přineslo nejen nové kontakty na kolegy po celé Evropě, ale také poznání, že problémy, s kterými se setkávají města a obce v České republice, jsou stejné v celé Evropě. Všude je základním problémem nedostatek peněz.

„Během prohlídky města jsem si uvědomil jednu drobnost: všechny informační nápisy na historických budovách nebo popisky v muzeu byly jen ve španělštině. Chyběl tam jiný světový jazyk. A protože tabulky na historických památkách u nás v Krnově máme také pouze v češtině, chtěl bych, aby k nim přibyly ještě v angličtině, případně v polštině. Minimálně dvoujazyčné popisky by měly být také u dlouhodobých expozic městského muzea,“ dodal Marek.