Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) si posvítil na to, jak se v uplynulých letech v Krnově vyhlašovaly veřejné zakázky. Výsledkem těchto kontrol bylo uložení tří pokut.

Konkrétně to bylo dvě stě tisíc korun za chyby výběrového řízení na opravu zimního stadionu, pokuta 150 tisíc padla za chyby v zakázce na rekonstrukci nemocničních výtahů a dalších padesát tisíc za tendr na provedení demoličních prací v Karnole.

„Pokuta 150 tisíc za výtahy a 50 tisíc za demolice v Karnole již byla uhrazena, a ve středu při úpravách rozpočtu zastupitelstvo schválilo, že 200 tisíc za zimní stadion bude zaplaceno ještě do konce letošního roku,“ potvrdila mluvčí Městského úřadu Krnov Dita Círová.

Za co pokuty byly

Jako první přišla pokuta antimonopolního úřadu za to, že při zadávání zakázky na rekonstrukci tří výtahů v nemocnici město Krnov neprovedlo výběrové řízení samo, ale dodavatele vybral místo něj takzvaný mandatář, Sdružené zdravotnické zařízení SZZ Krnov.

V dalších případech se z nešťastných výtahů stala přitěžující okolnost, protože se na ně už dalo pohlížet jako na opakovaný delikt.

Podruhé antimonopolní úřad ÚOHS městu vytkl porušování zákona o veřejných zakázkách v případě modernizace zimního stadionu v roce 2007. Šlo o zakázku, kterou realizovala firma Stafi. Ukázalo se, že město nezákonně rozdělilo velkou stavební zakázku na úpravy zimního stadionu a tribun v objemu 31 milionů korun pod finanční limity a neuveřejnilo oznámení o zadávacím řízení v informačním systému. Stručně řečeno, město postupovalo jednodušším způsobem, než jaký v takových případech ukládá zákon o veřejných zakázkách.

Radnice na svou obhajobu uvedla, že zákon o veřejných zakázkách neobcházela úmyslně, ale že k rozdělení zakázky na etapy bylo donuceno jen kvůli nedostatku financí.

„Dělení předmětu veřejné zakázky je jedním z nejzávažnějších porušení zákona, neboť je tak vyloučen jeden ze základních principů zadávání veřejných zakázek - otevřená soutěž, do které se může přihlásit jakýkoliv dodavatel,“ zdůvodnil výši pokuty předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Krnov chtěl snížit výši pokuty

„Své pochybení v zadávacím řízení město Krnov uznalo, a proto se také neodvolalo proti samotnému uložení pokuty, jen proti její výši. Argumentovali jsme tím, že vzhledem k ekonomické situaci nám 200 tisíc korun připadá jako příliš vysoká částka, která znamená citelný zásah do městského rozpočtu. Antimonopolní úřad bohužel trval na původní sankci,“ řekla mluvčí Města Krnova Dita Círová.

S žádostí město neuspělo

„Po přezkoumání námitek uvedených v rozkladu jsem neshledal důvody, které by mne vedly ke snížení uložené pokuty,“ zdůvodnil své rozhodnutí Rafaj, takže sankce je pravomocná. Zastupitelstvu nezbylo nic jiného, než aby ve středu 14. prosince v rozpočtu našli dalších dvě stě tisíc na pokuty. Pokuta padesát tisíc korun za chyby v tendru na demoliční práce v areálu Karnoly byla zaplacena už dříve.

Firma se cítila poškozena

Tendr s předpokládanou hodnotou kolem deseti milionů korun u antimonopolního úřadu napadla společnost Nosta komunikace z Nového Jičína, která nesouhlasila s nastavením kvalifikačních předpokladů. Podle ní město Krnov porušilo zásadu rovného zacházení s uchazeči a tím se dopustilo diskriminace. Město prý porušilo zákon o veřejných zakázkách také tím, že nerozhodlo o jeho námitkách a své rozhodnutí mu neodeslalo ve stanovené lhůtě. Také v tomto případě Město Krnov žádalo ÚOHS o snížení pokuty. Hájilo se výkladem zákona, že pokud nerozhodne ve lhůtě deseti dnů o námitkách, má se za to, že námitkám nevyhovělo. Město Krnov stěžovateli nevyhovělo, a ÚOHS zase nevyhověl žádosti města o snížení pokuty. „Aby se podobné chyby neopakovaly, vydalo město vnitřní směrnici, v níž je stanoven přesný postup pro zadávání veřejných zakázek. Zároveň se na internetových stránkách města Krnova letos objevil odkaz „Výběrová řízení“, který má zajistit maximální transparentnost zadávání veřejných zakázek,“ komentovala situaci krnovská starostka Alena Krušinová.