„Když mi tento typ nasvětlení přechodu před dvěma lety ukázal majitel firmy, u které jsme zakoupili radar, moc jsem usiloval o to, aby se do Krnova dostal. Co mě na něm především zaujalo, bylo to, že světla jsou umístěna v komunikaci, tedy v místě, které řidiči sledují, a jsou vidět na poměrně velkou vzdálenost. Věřím, že instalaci tohoto osvětlení na přechodu ocení řidiči především za šera. Jsem rád, že bude fungovat ještě před začátkem školního roku,“ uvedl velitel Městské policie Krnov Pavel Moravec.

Proč byl vybrán z celého rozsáhlého města právě přechod na Dvořákově okruhu, vysvětlil vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Krnově Miroslav Mohyla: „Vytipovali jsme tři nejvíce zatížené přechody. Kromě Dvořákova okruhu to byly přechody na Opavské ulici u restaurace Družba a u evangelického kostela na Albrechtické ulici. Nakonec volba padla na Dvořákův okruh, a to nejen kvůli škole, ke které vede, ale také kvůli poměrně velké frekvenci chodců z řad obyvatel sousedního sídliště.“

Přechod zvýrazněný světly zapuštěnými přímo v komunikaci je v Krnově první vlaštovkou, ale jinak nasvícených přechodů je ve městě téměř padesát. V ostatních případech zajišťují tuto službu svítidla umístěná nad vozovkou. Jejich počet se letos zvýší o dalších dvacet sedm. S instalací světel se začne už příští týden. K prvním budou patřit zebry na Opavské ulici.

Nasvětlení přechodů pro chodce přijde Krnov na 1,36 milionu korun. Milion korun na realizaci přispěl městu kraj v rámci programu zvýšení pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích. Nasvětlení co největšího počtu přechodů v Krnově má zvýšit bezpečnost přecházejících chodců a snížit dopravní nehodovost v rizikových úsecích. Jedná se především o přechody na komunikacích I. třídy, které slouží i k tranzitní regionální a dálkové dopravě směrem do Polska.

Dobrá viditelnost na přechodech pomůže ochránit především nejzranitelnější účastníky silničního provozu, což jsou chodci, cyklisti a osoby se sníženou schopností pohybu. Toto řešení v duchu zásady „vidět a být viděn“ kromě lepší bezpečnosti současně také zklidní dopravu.