Už v úterý se ujmou výkonu svých funkcí nově zvolený starosta Tomáš Hradil (Krnovští patrioti) i oba místostarostové: Miroslav Binar (ANO) a Pavel Moravec (Krnovští patrioti). Je to poprvé od roku 2006, co ve vedení Krnova budou jen muži.

„Složení nejužšího vedení města je čistě pánská záležitost, v radě města pak jsou z devíti členů pouze dvě ženy. Přesto bych rád ženy zmínil a vyzval nás, muže, abychom na ně nezapomínali a dál je podporovali v tom, aby se komunální politiky účastnily, protože to považuji na nesmírně důležité, snad se nám tím podaří zapojit i další,“ komentoval situaci nový starosta Tomáš Hradil.

Pro příští čtyři roky zastupitelstvo zvolilo také šest neuvolněných radních. Jsou to Miroslav Indrák (ANO), dosavadní starostka Jana Koukolová Petrová (ANO), dosavadní místostarosta Jan Krkoška (ANO), Zuzana Matelová (Krnovští patrioti), David Ratiborský (ANO) a Kamil Trávníček (Krnovští patrioti). Složení devítičlenné rady města se po volbách obměnilo ze dvou třetin.

Předávání funkce starosty bylo důstojné a také dojemné, když dosluhující starostku odměnil dlouhý potlesk a kytice od úředníků i od nástupce. Při volbě radních volilo Janu Koukolovou Petrovou 24 zastupitelů z 27, takže měla v zastupitelstvu největší podporu ze všech kandidátů. Pro srovnání dosavadního místostarostu Jana Krkošku zvolilo do rady jen 17 hlasů. Tomáš Hradil se stal starostou díky 18 hlasům, a noví místostarostové Binar a Moravec měli shodně po 17 hlasech.

Zastupitelé dále schválili oddávající. Těmi se kromě starosty a obou místostarostů stali Michal Brunclík, Jana Koukolová Petrová, Ladislav Sekanina a Kamil Trávníček.