Landscape pokračuje soutěží Lipová ratolest  Krnov se letos stal dějištěm festivalu Landscape, který je zaměřený na architekturu, veřejný prostor a diskuse o koncepci města v budoucnosti. Jako součást Landscape v Krnově probíhá také soutěž pro mladé zahradníky.Již dvanáctý ročník soutěže pro studenty středních zahradnických škol Lipová ratolest probíhá v Krnově od 21. do 23. září.

Cílem soutěže, kterou pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně v různých městech České republiky již od roku 2008, je zvýšit kvalitu a zručnost budoucích zahradníků, ukázat školám, jak se mění profese zahradníka-krajináře a předvést také veřejnosti, že pro tuto profesi je potřeba zručnost, inteligence a vysoké pracovní nasazení. Na rozdíl od mnoha podobných profesních soutěží zůstává práce mladých zahradníků zachována po delší čas. Soutěž se vždy koná na veřejném prostranství, které je v majetku spolupořádajícího města.Soutěžní plochy jsou umístěny na východní straně parku, kde se nachází dětské hřiště, nepříliš vhodně začleněné do terénu.

Cílem soutěžního návrhu je zakomponovat stávající herní prvky do nově vzniklého rozsáhlejšího dětského hřiště, které lépe naváže na terén a blízkou cestu, díky čemuž se stane organickou součástí parku. Stavební úpravy by měly navázat na stávající terénní zvlnění vytvořením malého „apendixu“ neboli valu, jehož úkolem je vizuálně rozdělit spodní část hřiště. Tak vznikne prostor pro tunel mezi navrženými pískovišti.

Druhou částí intervence je zbudování stezky pro bosé nohy. Jde o ohraničený povrch cesty upravený přírodním materiálem (šišky, písek, oblázky, kůra, jehličí, kamínky, větvičky apod.) tak, aby poskytl bosým chodidlům rozličnou škálu hmatových a stimulačních vjemů. Stezka připomínající svým tvarem hada se stane zajímavým architektonickým prvkem.Stezka bude obklopena trvalkovými záhony přírodního charakteru a skupinami keřů. Pro účely soutěže byl prostor rozdělen na deset dílčích částí, které mají přibližně stejnou výměru a obsahují stejné pracovní úkony.

Soutěžící z deseti tříčlenných družstev vyhotoví část bosého chodníku, osadí do terénu lavičku nebo odpadkový koš, založí trvalkový záhon, který osází trvalkami, vysadí keře a pokryjí část terénní vlny trávníkovým kobercem. Po celou dobu bude jejich výkony sledovat a hodnotit odborná porota, která po skončení soutěže ocení ty nejlepší.