Za kubík vody tak odběratelé zaplatí 48,42 korun, takže náklady pro průměrnou domácnost se zvýší zhruba o 100 až 150 korun za rok.

Navýšení ceny stočného je dáno závazkem města kvůli přijaté dotací na modernizaci čistírny odpadních vod. „Výpočet ceny stočného se provádí z provozních údajů za uplynulý rok, který předkládáme Státnímu fondu životního prostředí ke schválení,“ uvedl jednatel společnosti KVaK Libor Staněk.