Cílem plánu je zkvalitnění života občanů, kteří se ocitli v různých nepříznivých situacích, vytvoření nabídky takových sociálních služeb, o něž občané mají zájem a jež jim skutečně pomohou a sledování maximální kvality poskytovaných služeb. „Plán je souhrnem potřeb občanů města Krnova v oblasti sociálních služeb. Co občané skutečně potřebují, jsme zjišťovali analýzou a formou zjišťovacího a posléze připomínkovacího řízení,“ řekla vedoucí oddělení sociálních služeb a sociální pomoci odboru sociálního Městského úřadu v Krnově Vlasta Patíková.

Prvním plánem, který se zabýval rozvojem sociálních služeb v Krnově, byl 1. Komunitní plán sociálních služeb města Krnova, jehož cíle se postupně naplňovaly v letech 2006 až 2008.

„S ohledem na naši omezenou kapacitu, vždyť komunitní plánování dělají téměř všichni zainteresovaní nad rámec svých povinností, jsme do plánu zařadili pouze takové cíle, které si myslíme, že je v našich silách splnit. I tak má střednědobý plán osmadvacet cílů a desítky opatření, které k těmto cílům vedou,“ dodala Vlasta Patíková. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Krnova na období 2009 až 2012, který byl zpracovaný metodou komunitního plánování, na první komunitní plán bezprostředně navazuje a je v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Krnova.