Starosta Krnova Tomáš Hradil na radnici už přivítal spoustu zahraničních návštěv, ale dosud neměl moc příležitostí použít k oslovení hostů titul Jasnosti čí Excelence. Delegaci tvořily také dva princové a tři princezny.

Princezna Nora, sestra vládnoucího Hanse Adama II., princezna Maria-Pia Kothbauer, jež je sestřenicí Hanse Adama II. a zároveň velvyslankyní Lichtenštejnska v Rakousku a České republice, princ Alfréd je předseda rodinné rady, princ Wolfgang je bratrancem Franze Josefa II., otce Hanse Adama II. Do Krnova zavítala také jeho dcera princezna Gabriella.

Barokní kaple na Cvilíně původně byla bílá, ale pak dostala jiný kabát. Dnešní barevnost odpovídá tomu, co můžeme vidět na historických fotografiích.
Rekonstrukce kaple na Cvilíně byla dokončena

Není náhoda, že nad Krnovem se tyčí Lichtenštejnská rozhledna, nebo že rodu Lichtenštejnů historicky přísluší dědičný titul vévoda opavský a krnovský. Působili v tomto regionu čtyři století. Město Krnov patřilo rodu Lichtenštejnů od roku 1622. Loveckou trubku neboli lesní roh z městského znaku Krnova najdeme dodnes ve státním znaku Lichtenštejnska.

Po setkání s vedením města na krnovské radnici následovala procházka centrem Krnova a komentovaná okružní jízda za památkami. S Krnovem se Lichtenštejnové rozloučili na Cvilíně, kde si prohlédli poutní kostel.

Srovnání města Krnova se státem Lichtenštejnskem je opravdu zajímavé. Lichtenštejnsko se rozprostírá na 160 km², Krnov má 44 km². Lichtenštejnsko má 37 tisíc obyvatel, Krnov necelých 25 tisíc.

Lichtenštejnové patří k nejstarším šlechtickým rodinám ve střední Evropě. Nepřetržitá linie jejich předků započala Jindřichem I., který od krále Přemysla Otakara II. za věrnost v boji získal v polovině 13. století panství okolo Mikulova a rod se trvale usadil na Moravě a ve Slezsku.