Krnovští zastupitelé se sejdou na svém druhém letošním zasedání dnes ve 16.30 hodin v hasičské zbrojnici na ulici Partyzánů. Budou se zabývat také rozpočtovým výhledem města na roky 2012 a 2013 a závěrečným účtem města Krnova za loňský rok. Nové velké investice ale na programu jednání chybí.

„Letošní rok je pro město překlenovací. Máme celou řadu rozpracovaných akcí, které musíme dodělat. Nebudeme zahajovat žádné další větší akce a raději se pečlivě připravíme na příští rok. To už chceme začít s výstavbou tělocvičny u základní školy na Janáčkově náměstí,“ vysvětlila starostka Krnova Alena Krušinová.

Rozpracovaných investic je mnoho

Rozpracovaných investic má Krnov v současnosti mnoho. Patří k nim například rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod, budování infrastruktury v bývalých kasárnách, další etapa přeměny Karnoly na muzeum, budování městských cyklostezek, rekonstrukce Flemmichovy vily nebo snižování energetické náročnosti školských budov.

Přesto se do úpravy rozpočtu dostalo v letošní rok i několik dalších akcí. „Jedná se především o opravy a rekonstrukce chodníků za šest milionů korun, a to v ulicích Čs. Armády, Hlubčická, Vodní nebo Albrechtická, a také na ulicích Růžová a Malá, kde se opraví zároveň komunikace. Čeká nás budování kanalizace na ulici Mikulášská nebo oprava školního dvora u základní školy na Dvořákově okruhu. Pamatovat musíme také na spolufinancování projektů rekonstrukce Smetanových sadů a rekonstrukce Městského divadla, s nimiž se ucházíme o dotace,“ dodala starostka.

Rozdělí dotace na sport a kulturu

Do úpravy rozpočtu, kterou má dnes krnovské zastupitelstvo na programu jednání, jsou zařazeny důležité položky jako například dva miliony na vypracování studie a projektové dokumentace k tělocvičně na Janáčkově náměstí. Oprava spojovacího krčku v budově Církevní základní školy a mateřské školy si vyžádá 1,6 milionu korun, stejně jako instalace vzduchotechniky v klubu Kofola. Téměř čtyři miliony budou stát rekonstrukce výtahů v domech na sídlišti pod Cvilínem a v Petrovické ulici nebo vybudování recepce v budově radnice. Kromě úpravy rozpočtu krnovští zastupitelé na svém dnešním zasedání budou projednávat rozdělení veřejné finanční podpory v oblastech kultury a zájmové činnosti i sportu a pohybové rekreace. Čekají je také obvyklé přínosy jako prodej bytů, pozemků či garáží.