Fontány jsou v provozu denně od devíti do dvaceti hodin. Náklady na jejich běžnou údržbu a provoz by v letošním roce neměly přesáhnout 350 tisíc korun včetně DPH.

„Před sezonou jsme fontány vyčistili od listí, větví a odpadků a u všech provedli revizi čerpadel na vodu. V případě fontány se sousoším Rodina došlo na rozsáhlejší údržbu. Proběhlo oškrábání stávajícího nátěru dna fontány, které bylo vyspraveno, a poté byl proveden ještě nový ochranný nátěr,“ uvedl Mojmír Lindovský z Technických služeb Krnov, které mají fontány ve své správě.

V provozu zatím není kašna s Neptunem, která se nachází u Švédské zdi. V roce 2023 začala její rekonstrukce, která zahrnuje opravu vany, instalaci technologické šachty a provedení nové vodoinstalace i elektroinstalace.

Nové řešení krnovské křižovatky Říční okruh, 16. listopadu 2023
Krnovská radnice podporuje cyklisty. Nové pruhy přibudou i v Revoluční ulici

„Rekonstrukci v loňském roce zastavilo odkrytí historických zděných konstrukcí a studny. Kvůli složitým základovým podmínkám nádrže umístěné nad studnou a hradebním zdivem jsme museli nechat upravit projektovou dokumentaci, která obsahuje i nový návrh vsaku povrchových vod do podloží s využitím studny,“ vysvětlil Pavel Švestka z odboru investic a správy majetku krnovské radnice.

Aby studna mohla plnit funkci vsaku, tedy místa, kam bude voda vypouštěna po ukončení sezony, byla vyčištěna od nánosů do hloubky kolem šesti metrů a částečně také vyspravena. Čerpací zkouška, která se uskutečnila začátkem května, pak přinesla kýžený výsledek.

Obřího martináče hrušňového - největšího evropského motýla, objevila na zahradě na Krnovsku desetiletá Anička Krušinová.
Obří motýl na Bruntálsku. Našla ho desetiletá Anička

„Hydrogeolog vyhodnotil, že studna jako vsak je vhodná. Nyní se této skutečnosti musí přizpůsobit projekt technologické části kašny, ve kterém se musí upravit technologie, tedy umístění strojovny, čerpadel a armatur,“ vysvětlil Pavel Švestka.

Opravu kašny za 2,5 milionu korun včetně DPH realizuje firma Agist, termín dokončení, který byl stanoven na 30. června, ale bude pravděpodobně prodloužen.