Město na ni získalo dotaci od Státního fondu životního prostředí ve výši 28,5 milionu korun. „V rámci stavby byla vybudována kanalizace v celkové délce 4751 metrů, která odvede splašky z Ježníku do čistírny odpadních vod. Výstavba trvala čtyři roky a proběhla ve čtyřech etapách,“ uvedl Zbyněk Moravec z odboru investic a správy majetku krnovské radnice.

Práce na odkanalizování Ježníku byly zahájeny v roce 2020 v ulicích Kollárova, Šafaříkova a v části Švermovy ulice po křižovatku s ulicí Ježnickou. „V tomto úseku byla vybudována jak nová kanalizace, tak byla provedena výměna stávajícího potrubí, včetně přepojení kanalizačních přípojek domů na novou kanalizaci,“ popsal Zbyněk Moravec.

Krnovský Ježečkův palouk na Ježníku si oblíbili nejen výletníci, ale také divoká prasata. 11. listopadu 2022
VIDEO: Divočáci přeorali atrakci Ježníku, hřiště Ježečkův palouk

Následovaly zbývající etapy, které vedly od revizní šachty v křižovatce ulic Ježnické a Švermovy až k bývalému sanatoriu u točny autobusů na Ježníku. „V současnosti jsou stavební práce ukončeny, postupně dochází k předání stavby a je zatím zažádáno o kolaudaci druhé etapy. Po získání kolaudačního rozhodnutí bude kanalizaci užívat společnost Krnovské vodovody a kanalizace,“ doplnil Zbyněk Moravec.

Jelikož kvůli komplikovaným vlastnickým vztahům a charakteru zástavby musela být kanalizace vedena podélně v komunikaci, došlo k poškození silnice výkopy. Ty již byly zasypány a asfaltový povrch obnoven, ale celkový stav silnice je tristní a vyžaduje zásadní opravu.

Krnované si v době lockdownu oblíbili výlety na Ježník. Odpadkový koš pod rozhlednou Vyhlídka doslova přetékal. Co se stane, když odpadkové koše zmizí z krnovských lesů?
Jěžník má problém. V Krnově zkouší experiment: Zrušme odpadkové koše v lese!

„Silnice dosud patřila Moravskoslezskému kraji. Smlouva k převedení pozemků pod komunikací je již uzavřena, probíhá vkladové řízení na katastrálním úřadě a čekáme ještě na podpis druhé darovací smlouvy, která se vztahuje k tělesu komunikace. V příštích letech bychom chtěli provést celkovou rekonstrukci silnice, na které by se měl spolupodílet kraj, a to dotací ve výši 28 milionů korun,“ uvedl krnovský místostarosta Miroslav Binar.

Závazek kraje se finančně spolupodílet na rekonstrukci komunikace vyplývá z memoranda o spolupráci mezi krajem a městem. V něm se strany rovněž zavázaly, že kraj zajistí vyřazení silnice ze silniční sítě a město Krnov dokončí projektovou dokumentaci na opravu silnice.