„Ocenění za své úspěchy v roce 2016 letos převzalo šest jednotlivců a dvě kulturní tělesa. Devět osobností získalo ocenění za celoživotní, nebo dlouhodobý přínos kultuře města Krnova a třem dětem do deseti let byl předán Certifikát mladého umělce," informovala mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Nominace na ocenění v kultuře podávají občané a také členové kulturní komise. Definitivní slovo ve výběru pak má rada města.

Slavnostní vyhlášení se konalo v úterý 16. května v Koncertní síni sv. Ducha. „Děkuji všem nominovaným a oceněným za jejich inspirující práci a tvorbu. Cením si jí a obdivuji vás. Přeji městu Krnovu, aby i nadále bylo přirozeným kulturním centrem širokého okolí," uvedl během slavnostního oceňování místostarosta Krnova Michal Brunclík.

Krnovští umělci soutěží v Opavě, Praze, Francii, Číně…

.Zdroj: .

Pavlína Slavíková, jedna z oceněných žaček ZUŠ Krnov. foto: MÚ Krnov

Ocenění Mladý umělec získaly letos tři dívky. Dvě jsou žačkami hudebního oboru Základní umělecké školy Krnov (ZUŠ), jedna je žákyní tanečního oboru. Talentovaná Ludmila Boková patří k nejmladším žákům krnovské ZUŠ. Svým tancem, hrou na zobcovou flétnu i výtvarnými pracemi reprezentuje Krnov.

Eleni Elavsky je nadějná osmiletá klavíristka narozená ve Spojených státech. Za svou krátkou kariéru již získala například Zlaté pásmo v mezinárodní soutěži Ilji Hurníka v Háji ve Slezsku. Pavlína Slavíková je malá tanečnice, která má za sebou již prezentaci v řadě choreografií, pravidelně postupuje do krajských kol.

Také kategorii „Jednotlivec do 18 let" ovládli mladí hudebníci ZUŠ Krnov. Vyznamenáno bylo pět žáků. Viktorie Kutálková a Richard Švéda jsou žáci klarinetové třídy Pavliny Panajotovy. Mají za sebou vystoupení a úspěchy v soutěžích, oba jsou členové Dechového orchestru mladých Krnov.

Jakub Osadník a Julie Kašpárková navštěvují klavírní třídu Šárky Richterové. Jakub hraje také na varhany a je výborný korepetitor. Doprovází ženský pěvecký sbor pod vedením paní Jany Hlaviznové a nyní navštěvuje chrámový sbor u svatého Martina.

Julie získala řadu ocenění v prestižních soutěžích, mnohokrát účinkovala na opavském mezinárodním festivalu Magický klavír v proměnách času. Kromě klavíru se léta věnuje také tanci a literárně dramatickému oboru.

Eliška Marková se v loňském roce probojovala do nejužšího finále soutěže Sanremo Junior CZ, o tomto jejím úspěchu jste si mohli přečíst i v našich novinách.

V kategorii „Jednotlivec" ocenilo město Helenu Nejedlou. Helena byla dříve aktivní sportovkyní, ale po svém ochrnutí se začala plně věnovat umělecké tvorbě. Kreslí, maluje na hedvábí a tvoří také z keramiky. V roce 2016 reprezentovala Krnov a Českou republiku na mezinárodní abilympiádě ve francouzském Bordeaux.

Legato a Dechový orchestr mladých Krnov

.Zdroj: .

Dechový orchestr mladých Krnov na Velké čínské zdi. Foto: archiv souboru

Oceněna byla dále dvě hudební tělesa. Ženský pěvecký sbor Legato je hudební veřejnosti znám jako kolektiv činorodých, všestranných, nestárnoucích dam, které se aktivně podílejí na udržení tradice sborového zpěvu v Krnově.

Kvalita pěveckého projevu Legata soustavně roste a přibývá se jak členek bez rozdílu věku, tak vystoupení a koncertů na Krnovsku i mimo okres Bruntál, mnohé z akcí jsou pořádány charitativně pro seniory, zdravotně postižené a sociálně potřebné občany.

Dechový orchestr mladých Krnov patří mezi naše nejlepší hudební tělesa tohoto typu, účastní se velkých festivalů a soutěží, v loňském roce orchestr reprezentoval Krnov a ČR na Beijing International Band Festivalu v Pekingu.

Od roku 2010 je uměleckým vedoucím a hlavním dirigentem 60členného hudebního tělesa bývalý hráč orchestru a současný učitel ZUŠ Krnov Luděk Tlach, který úspěšně navázal na práci Karla Dospivy.

Město ocenilo ty, kteří věnovali kultuře kus života

.Zdroj: .

Martin Hradečný přebírá ocenění od místostarosty Michala Brunclíka. Foto: MÚ Krnov

Za dlouhodobý přínos kultuře města Krnova bylo oceněno pět osobností. Dorota Smělíková je sólistka souboru staré hudby Ensemble Damian Olomouc, členka kočovného divadla Teatrum Schrattenbach. V roce 2013 založila ženský pěvecký sbor Altán.

Martin Hradečný je provozovatel Kofola Music Clubu, působí v kapele Proxima, je manažerem souboru Krnovanka, členem Výboru Akademie populární hudby, která uděluje hudební ceny Anděl.

Sourozenci Hana Gajdošová a Jiří Novák mají za sebou řadu významných úspěchů v tanečních soutěžích, nyní se věnují trenérství a vedou taneční kurzy pro studenty. Renata Ramazanová se zasadila o skutečnost, že část areálu Karnoly byla prohlášena národní kulturní památkou a má nemalý podíl na rozvoji přeshraniční spolupráce mezi výtvarnými i jinými umělci.

Ocenění za celoživotní přínos kultuře města Krnova získaly čtyři osobnosti. Stanislav Bačovský je známý krnovský fotograf, díky jehož tvorbě má Krnov přehlednou dokumentaci o proměnách města a jeho architektury v běhu času.

Kronikářka, vedoucí městské osvětové besedy a následně MIKS Krnov a městského muzea Ludmila Marková, členka pěveckého sboru Legato, letos oslaví kulaté životní jubileum. Petr Cestr již 25 let vykonává funkci ředitele Městské knihovny v Krnově, která se díky jeho působení stala moderní a oblíbenou kulturní institucí. Knihovna získala v roce 2015 titul Knihovnická K2.

Pavel Měrka začal vést kurzy taneční a společenské výchovy v Krnově a jeho okolí před 47 lety. Oblíbený taneční mistr neztrácí svůj šarm a rodiče na prodloužených a kolonách svých dětí mají často pocit, že se od dob, kdy sami chodili do tanečních, téměř nic nezměnilo.

Ocenění za dlouhodobý přínos kultuře

Dorota Smělíková, pěvkyně
Martin Hradečný, hudebník
Hana Gajdošová, taneční mistryně
Jiří Novák, taneční mistr
Renata Ramazanová, kunsthistorička

Ocenění za celoživotní přínos kultuře

Stanislav Bačovský, fotograf
Ludmila Marková, kulturní pracovnice
Petr Cestr, ředitel knihovny
Pavel Měrka, taneční mistr

Gabriela Mathiasová