Titul Město stromů 2008/2009 Krnov zviditelnil v celé České republice. Teď se o Krnovu díky soutěži Entente Florale Europe mohou dozvědět více i obyvatelé jiných evropských států.

„Krnov uspěl v soutěži Město stromů svým vztahem k veřejné zeleni, k památkám zahradního umění a památkám vůbec, k péči o okolní krajinu a ke schopnosti nabídnout a propagovat tyto hodnoty v rámci šetrného turistického ruchu. Z tohoto důvodu má velkou šanci uspět také v evropské soutěži, kterou lze nazývat také kampaní propagující kvalitu života v sídlech,“ uvedla Eva Voženílková, ředitelka Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, která organizuje českou účast v soutěži Entente Florale Europe.

Soutěž stojí na třech odborných pilířích, jimiž jsou okrasné zahradnictví, péče o životní prostředí a cestovní ruch. Oceňuje schopnost vzájemné komunikace radnic s místními obyvateli v oblasti tvorby, ochrany a péče o kvalitu života, osobní odpovědnosti každého jednotlivce za své nejbližší okolí, v němž žije, citlivý přístup ke krajině a životnímu prostředí ve všech oblastech rozhodování s ohledem na Evropskou úmluvu o krajině a respekt k originálním kulturním a historickým hodnotám a souvislostem při budování a rozvoji města.

Soutěž probíhá na evropské úrovni od roku 1975, Česká republika se do soutěže zapojila v roce 2002 a v roce 2009 budou dvě česká sídla, jedna vesnice a jedno město, soutěžit poosmé. Českou republiku letos bude reprezentovat Krnov a obec Mořice v Olomouckém kraji, která zvítězila v celostátním kole Zelené stuhy ČR 2008, jež navazuje na soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Krnov i Mořice nyní čeká tvorba vícejazyčných prezentačních materiálů, nahlédnutí na své sídlo z pohledu, že „čekáme návštěvu“, informování místních obyvatel a podnícení stávajících i nových aktivit.

Všechny nominované obce v létě navštíví patnáctičlenná mezinárodní odborná porota, která posoudí celkový vzhled obce, její zapojení do krajiny, kvalitu bydlení, ekologii, komunikaci radnice s občany i aktivní přístup samotných obyvatel k utváření vlastního životního prostředí. Podle dosažených bodů pak hodnocená sídla zařadí do bronzového, stříbrného či do zlatého pásma. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne v září v Cardiffu ve Velké Británii.