„Cílem úpravy je především umožnit bezproblémové zaparkování návštěvníků hřbitova, když část míst bude pro ně vyhrazena, a také zlepšení pěších vazeb,“ říká Petr Mynář z odboru investic a správy majetku krnovské radnice.

V příštích pěti měsících tak dojde k vybudování nových komunikací pro pěší s bezbariérovými úpravami, přemístění autobusové zastávky městské hromadné dopravy k hlavní komunikaci na Dvořákově okruhu a zvýšení počtu parkovacích míst.

„V současné době jich je čtyřiadvacet. Jde o podélná a kolmá stání. Nově bude parkovacích míst třiatřicet, převážně šikmých, jen sedm kolmých. Parkování tím bude přehlednější,“ upřesňuje Petr Mynář.

Výkres prací, které se budou provádět na hřbitově v Krnově.Výkres prací, které se budou provádět na hřbitově v Krnově.Zdroj: Deník/VLP Externista

Součástí prací budou také přeložky všech sítí, tedy veřejného osvětlení, kanalizace, vodovodu, elektrického vedení a optického kabelu. V upraveném prostoru budou některé plochy nově zatravněny, prostor zkrášlí deset nových vzrostlých stromů.

Přibyde i nový přístřešku pro cestující na autobusové zastávce, lavičky nebo odpadkové koše.

Stavební činnost se neobjede bez omezení, aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků hřbitova. Revitalizovaná oblast, která je vymezena ze západu zástavbou bytových domů přilehlých k ulici Smetanův okruh, ze severní strany oplocením a vstupní bránou hřbitova, z jižní strany komunikací na Dvořákově okruhu a z východu komunikací v ulici Hřbitovní, bude pro veřejnost uzavřena.

Vsypová loučka na Městském hřbitově v Krnově. Září 2023
Pietní vsypovou loučku na krnovském hřbitově doplnil žulový stůl na svíčky

Ulicí Smetanův okruh před hřbitovem bude dočasně zakázán průjezd. „A to z důvodu výměny povrchu komunikace, kdy stavbaři odstraní asfalt a nahradí ho betonovou vsakovací dlažbou,“ popisuje Petr Mynář.

Průjezd bude povolený pouze vozům integrovaného záchranného systému, pro obsluhu hřbitova, rezidenty a zásobování. Pěší budou využívat vymezené koridory.

Starý hřbitov v centru Bruntálu sloužil po staletí. Zastupitelé rozhodli, že pohřbívání zde skončí v roce 2027.
Pohřbívání na starém bruntálském hřbitově po staletích skončí

„Dojde také k přesunu zastávky městské hromadné dopravy, která se nyní nachází vlevo od vstupu do areálu hřbitova. Provizorně bude umístěna zhruba o 130 metrů dál, v křižovatce poblíž restaurace Barbara,“ uvádí Petr Mynář a uzavírá: „Práce budou probíhat v koordinaci se správou hřbitova. Je dohodnuto, že v době smutečních obřadů musí firma omezit hluk.“

Zakázku za 12,4 milionu korun bez DPH realizuje společnost Berkastav. Hotovo má být na konci srpna.