Také v Krnově bez větší pozornosti zmizely koleje a mosty z trati, která vedla do Hlubčic. Protože sem nejezdí české ani polské vlaky a železniční doprava se zde úplně zastavila, starostové pohraničních měst a obcí už jednali o nápadu, jak uvolněný železniční násep bez kolejí změnit na cyklostezku Krnov – Hlubčice.

Nyní se situace v Polsku radikálně mění. Stát bude masivně investovat do obnovení železniční dopravy a infrastruktury na trati Opole – Hlubčice – Ratiboř.

Dobrá zpráva pro budoucnost Osoblažky

Obyvatelům Hlubčicka to umožní plánovat si cesty přímo ze svého nádraží Głubczyce. Tyto vlaky znovu začnou jezdit přes přes nádraží Raclawice Slaskie, které leží kousek od Osoblahy.

Fanoušci úzkokolejky upozorňují, že by stačilo Osoblažku prodloužit o 1,5 kilometru na české straně a doplnit 1,5 kilometru v Polsku, aby se česká a polská železniční síť propojila. V takovém případě by se úzkokolejka na odlehlém Osoblažsku změnila v trať mezinárodního významu.

Psali jsme již dříve:

Nádraží v Osoblaze.
Propojí úzkokolejka Česko s Polskem?

„Od samého počátku železniční inženýři navrhovali prodloužení trati z Osoblahy až do polských Raclawic. Bohužel tehdy, před více než sto lety, napjaté vztahy mezi rakousko-uherskou monarchií a Pruskem neumožnily propojení železnic realizovat. Dnes, kdy díky Schengenu tvoříme infrastrukturu pro společný česko-polský region, přišel čas se k této myšlence vrátit. Prodloužení Osoblažky do Polska je po technické stránce bezproblémové a také ekonomicky jde o přijatelnou investici," představil záměr tehdejší starosta Bohušova Robert Schaffartzik v době, kdy ještě přes Raclawice jezdily vlaky.

Přeshraniční mezinárodní úzkokolejka by se stala evropským unikátem. Dnes na celém světě totiž existují pouze dvě mezistátní úzkokolejky.

Elektrifikace trati a rychlejší vlaky

Revitalizace železniční trati Ratiboř (Racibórz) - Racławice Śląskie počítá také s elektrifikací trati a s jejím přizpůsobením na rychlost 120 kilometrů v hodině. Financování je možné díky vládnímu programu doplnění místní a regionální železniční infrastruktury Kolej Plus, který je vizí do roku 2029. Jeho úkolem je zajistit v Polsku lepší dostupnost nejekologičtější veřejné dopravy – železnice.

Také nákladní doprava je důležitá pro tento zemědělský region. Zemědělci a výrobci z Hlubčicka očekávají, že jim železnice pomůže dostat produkci k zákazníkům a odběratelům. Navíc se uleví vytíženým silnicím.

Zrušená polská trať z Hlubčic do Raclawic láká fanoušky železnic i české sběrové zloděje. Bylo by možné na ní obnovit provoz nebo ji částečně využít k prodloužení Osoblažky do Polska.
Češi rozkrádají polské koleje

Rekonstrukce a revitalizace se dočkají nádraží a železniční zastávky Ściborzyce Małe, Głubczyce Las, Gadzowice, Głubczyce, Bernacice, Baborów, Tłustomosty, Pietrowice Wielkie, Cyprzanów, Samborowice, Wojnowice Studzi a Racienbór. Zázemí bude doplněno přístřešky, lavičkami a jasným osvětlením.

Kolem trati už bouchají šampaňské

Více než půl miliardy zlotých bude stát obnovení železniční dopravy mezi Ratiboří (Racibórz), Racławicemi a Hlubčicemi (Głubczyce). V přepočtu tedy jde o téměř tři miliardy korun. Jedná se o největší projekt v historii tohoto pohraničního regionu.

Polská média citují poslankyni Violettu Porowskou, podle které jde o impuls zdola, který významně přispěje k rozvoji regionu. „Jsme šťastní nejen my, ale také v mnoha domácnostech dnes bouchá šampaňské. Jak důležitá tato trať byla, nechť je doloženo skutečností, jaký význam pro tento projekt měla iniciativa zdola. Vznikla sdružení, která nám politikům říkala: Dělejte něco!“ uvedla Porowska pro Radio Opole.