Město úpravy zrealizuje do konce srpna. Zadávací řízení na zhotovitele již bylo vyhlášeno.

Počátek změn se datuje k roku 2020, kdy probíhalo veřejné projednání k plánované stavbě jídelny na Janáčkově náměstí, na němž si občané stěžovali na dopravní situaci v této lokalitě.

„Bedlivě jsme si je vyslechli, shromáždili jejich připomínky a zapracovali je do projektu, který zpracoval autorizovaný projektant dopravních staveb Martin Krejčí. Ten navrhl dvě varianty, z toho jednu rychlou, která počítala pouze s úpravou dopravního značení. Po konzultacích mezi dopravní policií, speciálním stavebním úřadem a projektantem jsme se především na základě podnětů policistů rozhodli pro finančně i časově náročnější variantu, která zahrnuje také stavební úpravy,“ uvedl starosta města Tomáš Hradil.

Řidiče čekají mezi Bruntálem a Krnovem dopravní komplikace. Kvůli opravě hlavního tahu budou muset po objížďce přes Horní Benešov.
Z Bruntálu do Krnova po objížďce. Oprava silnice uzavře hlavní tah

Změna dopravního řešení se týká území vymezeného ulicemi Albrechtická, Seifertova, M. Gorkého a Rooseveltova. V celé oblasti bude zavedena takzvaná Zóna 30, která předurčuje maximální povolenou rychlost v této oblasti.

V Seifertově ulici, na vjezdech do zóny z ulic Albrechtické a Maxima Gorkého, budou vybudovány zpomalovací prahy a v křížení ulic Seifertovy a Máchovy zvýšená křižovatka.

„V uličce vedoucí kolem hlavních vchodů do obou pavilonů základní školy bude zřízena plnohodnotná školní ulice s celodenním zákazem vjezdu všech motorových vozidel mimo zásobování a vozidel obyvatel Janáčkova náměstí a zaměstnanců školy,“ popsal největší změny koordinátor městské mobility krnovské radnice Michael Cestr.

Před Dušičkami bývala pravidelně dopravní situace na Dvořákově a Smetanově okruhu v okolí krnovského hřbitova složitá.
Proměna krnovského hřbitova si vyžádá změny v dopravě. Právě začínají

V lokalitě bude vyznačeno či vybudováno přes 70 parkovacích míst, přímo u školy vzniknou čtyři nová místa K+R (Kiss and Ride), která budou sloužit pouze pro krátkodobé zastavení – výstup a nástup žáků.

„S výjimkou Seifertovy ulice bude v území zaveden jednosměrný provoz pro auta. To znamená, že nově dojde ke zjednosměrnění Wolkerovy ulice a zbývající části ulice Křižkovského. Naopak cyklisté projedou oběma směry, protože ve všech ulicích budou vyznačeny takzvané cykloobousměrky,“ uzavřel Michael Cestr.

Mapa území, kde bude platit Zóna 30:

V celé lokalitě kolem Janáčkova náměstí v Krnově bude takzvaná Zóna 30, která určuje maximální povolenou rychlost.V celé lokalitě kolem Janáčkova náměstí v Krnově bude takzvaná Zóna 30, která určuje maximální povolenou rychlost.Zdroj: MÚ Krnov, se souhlasem