Cílem je zklidnění dopravy v okolí školy. Od začátku letních prázdnin až do 23. srpna budou dělníci pracovat na úpravách v části Seifertovy ulice mezi ulicemi Albrechtická a Maxima Gorkého kolem školy.

V místech napojení Seifertovy ulice na ulice Albrechtickou a Maxima Gorkého vzniknou zpomalovací prahy. „Dalším zásahem do komunikace pak bude výstavba zvýšené křižovatky v křížení ulic Seifertovy a Máchovy. Dojde také k úpravě chodníků, které jsou převážně v morálně dožilém stavu a nemají prvky bezbariérovosti, změně odvodnění, doplní se zeleň,“ popsal chystané práce vedoucí oddělení investic krnovské radnice Jan Šrubař.

Stavbu za 3,5 milionu korun bez DPH provede společnost Berkastav.

V uvedení lokalitě bude vyznačeno či vybudováno přes 70 parkovacích míst, přímo u školy vzniknou čtyři nová místa K+R (kiss and ride), která budou sloužit pro krátkodobé zastavení, tedy výstup a nástup žáků.

„Firma zahájí práce 1. července demontáží staré dlažby a obrubníků a těžbou konstrukčních vrstev zeminy, prozatím bez zásahů do komunikace,“ doplnil Jan Šrubař.

Zatím se řeší, zda si stavba vyžádá úplnou uzavírku, což by vedlo i ke změnám v městské hromadné dopravě, protože se v rekonstruovaném úseku nachází zastávka linek 801 a 805.

Po dokončení vznikne v lokalitě ohraničení ulicemi Albrechtická, Seifertova, Maxima Gorkého a Rooseveltova takzvaná Zóna 30. Jak už název napovídá, říká maximální povolenou rychlost.

„S výjimkou Seifertovy ulice bude v území zaveden jednosměrný provoz pro auta. Naopak cyklisté projedou oběma směry, ve všech ulicích totiž budou vyznačeny cykloobousměrky,“ vysvětlil koordinátor městské mobility Michael Cestr.

V uličce vedoucí kolem hlavních vchodů do obou pavilonů školy již byla před pár dny podle projektu zřízena plnohodnotná školní ulice s celodenním zákazem vjezdu všech motorových vozidel mimo zásobování, vozidel zdejších obyvatel a zaměstnanců školy.

Kde bude nově platit Zóna 30:

close V celé lokalitě kolem Janáčkova náměstí v Krnově bude takzvaná Zóna 30, která určuje maximální povolenou rychlost. info Zdroj: MÚ Krnov, se souhlasem zoom_in V celé lokalitě kolem Janáčkova náměstí v Krnově bude takzvaná Zóna 30, která určuje maximální povolenou rychlost.