Kdyby se všechny chodníky v péči Technických služeb Krnov poskládaly za sebe do jednoho pásu, mohli bychom po něm dojít až na Skřítek. Měřil by totiž padesát kilometrů.

Údržba tolika kilometrů komunikací sloužících chodcům je náročná technicky i finančně.

PRVNÍ OPRAVY JSOU UŽ HOTOVÉ

„Městská společnost Technické služby Krnov v rámci menších oprav už stačila opravit chodníky za milion korun. Jsou mezi nimi části chodníků v ulicích Petrovické, I. P. Pavlova, Albrechtické, Karla Čapka, Svatováclavské, na Janáčkově náměstí nebo v Mahenově ulici mezi garážemi.

A připravují k realizaci další, mezi nimi chodník v Bruntálské ulici, od ulice Hájové směrem ke Kofola Music Clubu," uvedl místostarosta Krnova Jan Krkoška (ANO). Opravou projde také chodník u mostu před Kauflandem nebo v ulici Albrechtické, kde v současné době probíhá oprava plynovodu.

CO JE V PLÁNU

Zatímco drobnější opravy již byly zahájeny, na ty rozsáh-lejší se dostane v nejbližší době. Na ně město vyhlásilo nebo vyhlásí soutěže. K největším zakázkám patří dlouho plánovaná rekonstrukce chodníku v ulici Čsl. armády, která se odkládala kvůli loňské opravě komunikace a mostů, nebo rekonstrukce chodníku v ulicích Revoluční a Budovatelů.

„Na sídlišti Budovatelů se jedná o jednu z hlavních tras ve směru k domovu pro seniory, kde současný povrch z 80. let minulého století z litého asfaltu je nerovný, plný prasklin a výtluků," uvedl místostarosta Krnova Michal Brunclík.

„Součástí této akce bude také oprava povrchu přilehlé požární nástupní plochy," upřesnil místostarosta Michal Brunclík.

Kromě realizací město bude letos také projektovat, aby bylo připraveno na příští roky. V této fázi se nacházejí chodníky v ulicích Partyzánů, Žižkově, na SPC před blokem N nebo spojnice mezi ulicí Svatováclavskou a autobusovým nádražím.

„Při plánování drobných oprav i větších rekonstrukcí vycházíme nejen z technického stavu chodníků, který každoročně ve spolupráci s Technickými službami Krnov zjišťujeme prostřednictvím revize po ukončení zimní údržby, ale také na základě oznámení správců inženýrských sítí. Ti nám zpravidla s dostatečným předstihem hlásí opravy plynovodů, teplovodů či vodovodů a my tak můžeme jejich a naše opravy zkoordinovat," dodala vedoucí odboru správy majetku města Lenka Andršová.

Město Krnov každoročně vkládá 14 milionů korun do běžných oprav a údržby všech komunikací, tedy chodníků a asi sedmdesáti kilometrů cest. K této částce je třeba připočítat ještě investiční akce, které jsou v rozpočtu vykázány samostatně. Letos se celková částka za opravy komunikací bude blížit 30 milionům korun.