V rámci projektu Otevřené chrámy se od května do října 2023 počítala návštěvnost kostelů v Moravskoslezském kraji. Poutní kostel na Cvilíně v Krnově byl první mezi všemi. Přilákal 41 270 návštěvníků. Cvilín předstihl dokonce i ostravskou katedrálu Božského Spasitele (35 056 osob) nebo dřevěnou kapli na Radhošti (27 827 osob).

V roce 2024 začíná rozsáhlá oprava tohoto poutního kostela Panny Marie Sedmibolestné.

Exkurze na farmě v polské vsi Radynia, kde Bogusława Szpak vyrábí oblíbený sýr Cvilín pro české i polské zákazníky.
Poutní místo se stalo atrakcí Krnovska, v Polsku už vyrábí sýr Cvilín

Poutní chrám Cvilín i s křížovou cestou je od roku 2018 národní kulturní památkou, ale zub času také zde neúprosně postupuje.

Poutě a vánoční program na Cvilíně v prosinci 2023

10. 12. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10 hod.
24. 12. Půlnoční mše ve 21 hod.
25. 12. Slavnost Narození Páně, mše sv. v 10 hod.
26. 12. Svátek sv. Štěpána, mše sv. v 10 hod.
31. 12. Svátek Svaté rodiny, mše sv. v 10 hod., během mše obnova manželských slibů a požehnání rodinám
31. 12. Pouť na poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc v novém roce, v 22.30. adorace a ve 23.00 mše sv.
1. 1. 2024 Slavnost Matky Boží Panny Marie, mše sv. v 10 hod.

„Vidět je to zejména ve věžích. Kopule té jihozápadní má značně poškozený krov. Bude nutné ji kompletně demontovat a vybudovat znova včetně krovu, krytiny, makovice i kříže. Použijeme při tom některé původní prvky,“ ukazuje vedoucí odboru dotačních projektů Biskupství ostravsko-opavského Miroslav Přikryl.

V lepším stavu je severovýchodní věž. Ta ale také musí dostat novou krytinu, bednění, makovici a kříž.

„Dnes jsou pouhým okem viditelné také poškozené části na fasádě. Proto nás čeká obnova soklu jak u věží a průčelí, tak po celém obvodu presbytáře a lodi. Opravíme také omítku na soklech uvnitř kostela a zavedeme novou elektroinstalaci, včetně nových svítidel,“ upřesňuje vedoucí stavebního odboru ostravsko-opavského biskupství Václav Kotásek.

Cvilín je dominantou i turistickou atrakcí Krnova. Prohlídku poutního kostela na Cvilíně v roce 2022 absolvovalo na 37 tisíc zájemců.
Krnovský kostel na Cvilíně stále přitahuje

Hotovo má být v roce 2026 a turisté i poutníci díky opravám získají bonus v podobě zpřístupnění ochozu nad boční lodí kostela.

Oprava si vyžádá bezmála 19 milionů korun. Sedmdesát procent pokryje evropská dotace ve výši 13,2 milionu. Tu se podařilo získat Biskupství ostravsko-opavskému ve spolupráci s minority. Zbylých třicet procent musí krnovští mniši spolu s biskupstvím získat z jiných zdrojů.

„Doufáme v podporu ze strany Moravskoslezského kraje a města Krnova, protože Cvilín patří mezi nejvýznamnější památky našeho regionu a rostoucí čísla návštěvnosti to jen potvrzují. Díky dobrým vztahům s německými rodáky z Krnova doufáme také v příspěvek z Českoněmeckého fondu budoucnosti,“ doplnil Václav Kotásek.

Historie poutního kostela na Cvilíně

Barokní kostel Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže byl na Cvilíně postaven v letech 1722 – 1728 staviteli Andreasem a Georgem Friedrichem Gansovovými. Od 3. května 1958 je kostel zapsanou nemovitou památkou České republiky a v roce 2018 byl celý areál prohlášen národní kulturní památkou.

V roce 1786 byl kostel uzavřen a nařízením císaře Josefa II. určen ke zboření. Byl ale vykoupen čtyřmi krnovskými měšťany – A. Philiebem, H. Schmidtem, C. Queskerem a M. Weissem za 406 zlatých. Protože podle císařského výnosu nesměli kostel nadále spravovat minorité, přešel do vlastnictví města Krnova a byl spravován diecézními kněžími. V okolí vrchu Cvilína poté vznikla kolonie domů zvaná Mariánské Pole a kostel znovuotevřený v roce 1795 měl sloužit pro mariánskopolské obyvatele. Začátkem 19. století byly kolem kostela postaveny zděné kaple Křížové cesty.