Město Krnov, opevněné středověkou městskou hradbou a novověkou zemní bastionovou fortifikací bylo přístupné trojicí městských bran. Nezbytnou součástí branských cest byly mosty přes městský příkop. V bastionovém fortifikačním stavitelství 17.18. století byl upřednostňován most dřevěný, který bylo možné v případě nepřátelského ohrožení snadno rozebrat. Koncová nebo střední část mostu byla z obranných důvodů obvykle konstruována jako padací.

Přítomnost takovýchto vnějších dřevěných mostů v rámci systémů Horní, Hlubčické a Opavské brány v Krnově dokládá soudobá ikonografie. Dřevěná konstrukce, související pravděpodobně s vnějším mostem Hlubčické brány, propojující zemní ravelin s předpolím, byla v Krnově odkryta archeologickým výzkumem v ulici Sv. Ducha. Jednalo se o mostní pilíře z dubového dřeva, dendrodata získaná z jednotlivých konstrukčních prvků dokládají mýcení těchto kmenů v průběhu 50.-60. let 17. století. Konstrukci mostu je tak možné spojit s tehdejší velkou přestavbou bastionového opevnění, známou z dobových plánů a písemných pramenů.

POZNEJTE ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z KRNOVA

Od 27. července je centrum Krnova bohatší o panely, jejichž prostřednictvím se kolemjdoucí seznámí s poznatky zjištěnými během archeologických výzkumů. Jde hlavně o nálezy, které byly realizovány v letech 2009-2014. Panely jsou součástí výstavy „Krnov historie, archeologie", která je k vidění do konce září v synagoze. Za finanční podpory města Krnova je instaloval Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě.

Ostravské pracoviště Národního památkového ústavu připravuje na středu 10. srpna komentovanou prohlídku, která začíná v 17 hodin u kostela sv. Martina. Z kapacitních důvodů je třeba účast nahlásit buď telefonicky na číslo 732 828 365, nebo e-mailem na adresu: kourilova.marketa@npu.cz.

Pilíře mostu Hlubčické brány

Dub na tento kůl byl pokácen v 50.-60. letech 17. století. Sloužil jako kůl, který podepíral most k městské bráně. Zdroj: Národní památkový ústav NPÚ
Místo nálezu: Krnov, ulice Sv. Ducha
Stáří: příslušné stromy byly pokáceny v 50.-60. letech 17. století
materiál: dubové dřevo
Popis nalezu dvou zahrocených kůlů:
a: dochovaná délka 1,5 m, průměr 0,24 m
b: dochovaná délka 1,65 m, průměr 0,25 m
Nález zpracoval: Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Ostravě

FRANTIŠEK KOLÁŘ