Budovu krnovské zdravotnické školy mezi Mikulášskou a Albrechtickou ulicí vlastní město, ale střední školu v tomto objektu provozuje kraj. Naopak Krnov platí kraji ročně 200 tisíc korun za pronájem budovy, ve které sídlí městské kino Mír. Nabízí se proto narovnání majetkových vztahů výměnou městské školy za krajské kino, ale nejdříve bude potřeba vyřešit řadu problémů.

Bude nutné vyčkat, jak dopadne ocenění obou budov, aby bylo jasné, zda bude směna výhodná pro obě strany nebo zda na ní někdo prodělá. Pokud by zdravotnická škola měla výrazně větší hodnotu než kino, může při směně kraj ke kinu přihodit ještě vodojem na Ježníku. Také tento vodojem je majetkem kraje, přestože ho odjakživa provozuje město prostřednictvím Krnovských vodovodů a kanalizací. Vodojem zásobuje vodou domy krnovských občanů, obyvatel Ježníku.

Už v minulosti se kraj snažil svůj vodojem s městem vyměnit. Tehdy za něj kraj požadoval městské pozemky v krnovské nemocnici, ale z výměny nakonec sešlo. Krnovští radní usoudili, že strategický majetek v krajské nemocnici si město pro jistotu raději ponechá, aby z titulu spoluvlastníka mohlo mluvit do rozvoje a případné privatizace nemocnice.

Kromě vyvážení ceny školy a kina zbývá dořešit ještě jeden důležitý problém. Na budovu kina Mír navazuje budova internátu, kde jsou ubytováni mimokrnovští studenti. Internát nejspíš město k ničemu nepotřebuje, ale je s budovou kina funkčně provázán.

Budova zdravotnické školy.
Budova kina Mír.