„Okolí Hypernovy kontrolujeme několikrát denně a téměř vždy musí strážníci odtud vykázat některé z bezdomovců, kteří nevybíravým způsobem žebrají po lidech peníze nebo jsou opilí. Pokud je řeč o alkoholu a dalších návykových látkách, tak právě k osobám ovlivněným těmito drogami jsme v roce 2007 uskutečnili celkem 300 výjezdů. Je to jedno z nejvyšších zaznamenaných čísel naší statistiky za loňský rok,“ uvedl velitel Městské policie Krnov Pavel Moravec.

Zlepšit situaci by mohla obecně závazná vyhláška O omezení konzumace alkoholických nápojů a žebroty na veřejných prostranstvích, kterou v současné době město Krnov připravuje. „Obsahuje seznam prostranství, kde nebude dovoleno popíjení alkoholu a žebrota. Prozatím jsme vytipovali devatenáct míst, které jsme určili podle toho, kam vyjíždíme nejčastěji,“ řekl Pavel Moravec.

Jedná se například o dvorní trakt za divadlem, park u evangelického kostela, okolí městského hřbitova a samozřejmě nechybí vlakové a autobusové nádraží a okolí Hypernovy, včetně části ulice Revoluční. Schvalováním vyhlášky se budou zastupitelé zabývat na květnovém zasedání.

"V Krnově podobná vyhláška již existovala. Nabyla účinnosti 24. dubna 2002, po roce ale platit přestala, protože podle tehdejšího výkladu Ústavy ČR překročila obec jejím vydáním své kompetence. V prosinci loňského roku však Ústavní soud dospěl k závěru, že obce již jsou zmocněny tvořit právo ve formě vydávání obecně závazných vyhlášek a to i když jsou jimi ukládány povinnosti. Tím se městu Krnov otevřela možnost opět tuto vyhlášku vydat," sdělila tisková mluvčí krnovské radnice Dita Círová.