Objízdná trasa pro automobily vede v obou směrech po ulicích Revoluční, Čsl. armády, Chářovská a Sokolovská. Pěší a cyklisté mohou stavbou projít. Obslužnost okolních nemovitostí, včetně sídla ČSOB přímo u křižovatky, zůstává zachována. Doba trvání uzavírky je stanovena do 15. listopadu.

Práce za 6,5 milionu korun bez DPH dělá společnost Kareta. Přestavbu křižovatky, jejímž cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu, financuje město Krnov.

Nehoda na přechodu, při které byli zraněni dva školáci, na čas uzavřela dopravu na Říčním okruhu.
Na Říčním okruhu auto srazilo dva školáky na přechodu

"Jedna z nejfrekventovanějších křižovatek ve městě projde rekonstrukcí s hlavním cílem, jímž je zvýšení bezpečnosti zejména chodců a všech dalších účastníků silničního provozu. Dojde k vybudování nových dopravních ostrůvků v souladu s legislativou a je tu možnost provedení přechodů pro chodce, úpravy chodníkových ploch, které jsou vedeny podél nově řešených komunikací a v návaznosti na zlepšení bezpečnosti pěší trasy v daném místě, doplnění veřejného osvětlení pro nově budovanou stezku pro pěší a cyklisty," představuje tuto investici město Krnov.

Křižovatka si vyžádala i jednu oběť

První studie nového řešení vznikla v roce 2014. Křižovatka si totiž v roce 2012 vyžádala jeden lidský život a v roce 2019 zde řidič přehlédl dva školáky na přechodu pro chodce a srazil je.

Strážce přechodu na Říčním okruhu v Krnově.
Rychlá reakce: na přechod, kde auto srazilo děti, už dohlíží strážce

Dosavadní dopravní řešení má několik hlavních problémů. Jsou jimi až jedenáctimetrová délka přechodů pro chodce, nevhodný úhel křížení, nadměrná délka odbočovacích pruhů, obtížné zařazení do proudu dopravy při vjíždění na Říční okruh z vedlejších silnic nebo absence návaznosti pěší a cyklistické dopravy ve směru do centra.

Odstranit tyto problémy by mělo nové uspořádání, kdy stávající průsečná křižovatka bude nahrazena dvěma odsazenými křižovatkami. Tato změna sníží počet jízdních pruhů i přechodů pro chodce na Říčním okruhu a spolu s vybudováním dělícího ostrůvku zkrátí délku pěšího přechodu.

Krnovská křižovatka, na které se odehrála tragédie. Sražená pětašedesátiletá chodkyně po leteckém transportu do ostravské nemocnice zemřela.
Žena nešla po přechodu, auto ji srazilo, zemřela v nemocnici

Ve Svatováclavské ulici vytvoří místo alespoň pro krátký odbočovací pruh vlevo a úpravou úhlu napojení ramene Svatováclavské ulice dojde ke zlepšení rozhledových parametrů při výjezdu.

Nová stezka pro pěší a cyklisty

Počítá se také s vybudováním nové stezky pro pěší a cyklisty ve směru do centra a nasvětlením přechodů. Zároveň se předpokládá, že kromě stavebních úprav situaci na křižovatce zklidní zprovoznění severovýchodního obchvatu Krnova.

O přebudování křižovatky do bezpečnější podoby město usilovalo mnoho let. V roce 2014 na náklady radnice vznikla studie s návrhem šesti variant možného řešení, včetně varianty kruhové křižovatky.