Na městských pozemcích se ještě letos objeví první opatření, jejichž cílem je zadržet vodu v krajině a ochránit půdu před erozí. V blízkosti pastevního areálu v Chomýži, což je městská část Krnova, bude vybudována soustava sedmi tůní a dojde na výsadbu stromů a keřů ve zdejším lokálním biocentru.

„Tůně vzniknou na podzim v údolím nad pastevním areálem. Jejich cílem je zmírnit případné negativní důsledky přívalových dešťů. JNavíc podpoří zrod nových biotopů pro posílení populací vzácných rostlin a živočichů nacházejících se v okolní krajině,“ uvedla Pavla Hájková z oddělení komunálních služeb krnovské radnice.

Na realizaci tůní se Krnovu podařilo získat dotaci ve výši 172 tisíc korun od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, a to z finančních prostředků v rámci Next Generation EU. „Náklady zhruba odpovídají výši dotace, takže město by toto opatření mělo stát minimum,“ upřesnila Pavla Hájková.

Městský rozpočet nezatíží ani výsadba stromů a keřů, které budou mimo jiné plnit funkci větrolamu.

„V této věci spolupracujeme s neziskovou organizací Sázíme stromy, která je ochotná pro nás zajistit zdarma sazenice stromů a keřů. S prosbou o pomoc s výsadbou se pak obrátíme na veřejnost a věříme, že se nám podaří oslovit dostatečný počet dobrovolníků,“ řekla Pavla Hájková a dodala, že výsadba se uskuteční během podzimu.

Obě plánované akce vycházejí ze studie, která navrhuje opatření, jejichž cílem je návrat vody do krajiny, zpomalení jejího odtoku ze svrchních vrstev půdy, zamezení půdní i větrné eroze a ochlazení krajiny.

„Jde vůbec o první realizace, které odborníci navrhli. Jejich provedení je snazší z důvodu, že je vybudujeme na našich pozemcích. Chceme tím ukázat ostatním vlastníkům půdy, že ochrana krajiny nestojí moc peněz a navíc se na ni dají získat externí finanční zdroje,“ uzavřela Pavla Hájková.