Putovní výstava představuje rod Lichtenštejnů na šesti panelech s dvanácti plochami. Zobrazují nejrůznější fotografie a krátké texty, které mají veřejnosti představit historický význam rodu a jeho hospodářské a správní aktivity nejen v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, ale i ve světových dějinách.

Rovněž seznamují návštěvníky s rolí knížectví v současném světě, s jeho přínosem k inovacím a s historickou snahou o udržitelný život na planetě.

První zastávkou putovní výstavy s názvem 800 let udržitelnosti byla Opava, jelikož je toto město s historií lichtenštejnského rodu úzce spjato.

„Opava je velmi úzce spojena s přítomností lichtenštejnského rodu od sedmnáctého století. Ostatně ve znaku Lichtenštejnského knížectví je černá slezská orlice, která je také ve znaku České republiky. A tento heraldický symbol ukazuje, jak úzce jsou dějiny a historie obou zemí spojené,“ řekl na slavnostní vernisáži honorární konzul lichtenštejnského knížectví a bývalý ministr kultury Daniel Herman.

Vazby knížecího rodu na Opavsko jsou historicky velmi těsné. Lichtenštejnové zde působili čtyři století a znaky Opavy a Krnova jsou stále součástí lichtenštejnského národního znaku.

Samotný kníže Jan Adam II. je dodnes titulován jako vévoda opavský a krnovský. Putovní výstava zobrazuje průřez historií a úspěchy rodu nejen na českém území.

„Je dobré připomenout, jaké všechny pamětihodnosti nebo i průmyslové památky zachovali českým zemím Lichtenštejnové, kteří zde působili téměř 800 let. Název se může zdát na první pohled provokativní, ale ona je to pravda. Když se podíváme na úspěch rodu, je vidět, že jsou udržitelní v mnoha ohledech. Starali se o přírodu, zbyly po nich přírodní parky nebo vysázené lesy. Netýkalo se to jen přírody, ale i správy památek, správy budov a také organizace celé rodiny, která si na sebe v 17. století napsala rodovou ústavu,“ uvedl mluvčí Nadace knížete z Lichtenštejna Michal Růžička.

Výstava 800 let udržitelnosti bude v Krnově k vidění do 23. června. Následně se přesune do centra Olomouce a do Brna.