V Krnově se při střídání socialismu s lidskou tváří a normalizace měnily také tabulky se jmény ulice. Už za Rakouska Uherska byla Mikulášská, po válce Sovětské armády, v roce 1968 Mikulášská a od září 1969 zase Sovětské armády. Díky listopadu 1989 se dnes jmenuje Mikulášská.

Události Pražského jara 1968 v Krnově vedly k přejmenování ulice Sovětské armády na Mikulášskou. Tento původní název připomíná Krnovanům knížete Mikuláše z rodu Přemyslovců, který působil v Krnově.

OFICIÁLNÍ PROTESTY SOVĚTŮ I KRNOVANŮ

V prosinci 1968 se na vedení města Krnova obrátili sovětští důstojníci s oficiálním protestem proti přejmenování ulice Sovětské armády na Mikulášskou.

Zástupci Krnova odpověděli oficiálním protestem proti tomu, že zde Sovětská armáda začala šířit propagandistickou „Bílou knihu o kontrarevoluci v ČSSR“, která obsahuje řadu lží a polopravd. Sovětský velitel radním odpověděl, že tuto propagandu bude šířit i nadále.

close Mikulášská ulice v Krnově. info Zdroj: Stanislav Bačkovský zoom_in

Vedení Krnova poslalo dopis generální prokuratuře a předsednictvu vlády, že oficiálně nesouhlasí s rozšiřováním „Bílé knihy“ v Krnově a že se jedná v rámci Československa o nelegální tiskovinu.

LEDEN 1969: TANKY V ULICÍCH KRNOVA

Rok 1969 začal v Krnově nešťastně. Hned dne 4. ledna vyjely sovětské tanky z kasáren do ulic s odůvodněním, že se chystá stávka. Radní města Krnova k tomu svolali mimořádnou schůzi a schválili protestní dopis.Protest byl adresovaný velitelství Sovětské armády v Praze, československé federální vládě, ministerstvu obrany i okresním a komunistickým orgánům. Obeslali také krnovského poslance akademika Viktora Knappa. Velitelství sovětských vojsk v Praze záležitost projednalo s velitelem sovětské posádky v Krnově.

STAVBA BYTŮ PRO SOVĚTSKOU ARMÁDU? HAMOUZ: NEBOJTE, JE TO JEN FÁMA

Klid v Krnově netrval moc dlouho. Už v únoru 1969 se rozšířily zvěsti, že sovětská posádka požaduje na Albrechtické ulici postavit obytné domy, školu a obchod, což nekorespondovalo s deklarací dočasného pobytu vojsk. Místopředseda vlády František Hamouz ujistil radní, že žádné úmluvy se sovětskými okupanty o výstavbě krnovských bytů nejsou. Na základě jeho dálnopisu občany uklidňoval krnovský rozhlas po drátě i okresní noviny Vpřed.

close Mikulášská ulice v Krnově. info Zdroj: Deník / Kuba František zoom_in

V půlce února 1969 navštívila sovětskou posádku v Krnově delegace města Volgogradu ze Sovětského svazu, která přijela na družební návštěvu Ostravy.

Dne 23. února 1969 poprvé sovětská posádka oslavovala v Krnově výročí založení Rudé armády. V Kostelci při tom došlo ke střetnutím mezi místními občany a sovětskými vojáky.

PRVNÍ VÝROČÍ 21. SRPNA 1968

Koncem března 1969 také Krnov zasáhl známý incident, když na mistrovství světa v ledním hokeji ve Stockholmu zápasy mezi ČSSR a SSSR vyhráli naši hokejisté. Proto město s obavami očekávalo, co přinese první výročí 21. srpna 1968. V celostátním měřítku byla přijata přísná bezpečnostní opatření a v pohotovosti byli příslušníci SNB, armády a Lidových milicí. Krnovští radní nechali zkontrolovat sirény i zvony, stanovili hlídkovou službu i ostrahu zemědělských objektů. Město bylo připravené k rychlému odstranění nápisů, které se skutečně na několika místech objevily. K nepokojům ale nedošlo, až na pár hanlivých nápisů a nadávání sovětským vojákům.

VÝROČÍ LENINA I OSVOBOZENÍ KRNOVA RUDOU ARMÁDOU A OSLAVA 1. MÁJE

Svaz československo sovětského přátelství jako obvykle uctil výročí úmrtí V. I. Lenina a krnovské kino promítalo filmy o jeho životě. Oslavy 1. máje se 1969 se musely konat bez průvodu. Oslav 24. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a výročí Velké říjnové socialistické revoluce se v Krnově 1969 zúčastnilo daleko méně občanů, než v předchozích letech.

KONEC MIKULÁŠSKÉ I KRONIKÁŘE VLADIMÍRA BLUCHY

„Koncem roku 1969 se již začala v Krnově projevovat konsolidace poměrů. Závažné materiály o tom přinesly okresní noviny „Vpřed“ pod názvem „Aby se i v Krnově lidem volně dýchalo. Politická porážka oportunistických a antisocialistických sil předpoklad konsolidace poměrů,“ zapsal do kroniky města Krnova Vladimír Blucha s tím, že se vzdává funkce kronikáře.

Krnovští radní zrušili svá bojovná usnesení a deklarace z mimořádných schůzí, jako byl například dokument z dne 23. srpna 1968 „Stanovisko ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy a provolání k občanům města Krnova“.

Současně byla Mikulášská ulice opět přejmenována na ulici Sovětské armády. Okresní noviny Vpřed o přejmenování ulice informovaly 25. září 1969 na titulní straně.

PODVRH NORMALIZAČNÍHO KRONIKÁŘE DUNDÁLKA

Nový kronikář Josef Dundálek v krnovských kronikách nahradil Bluchovy autentické zápisy z krizových let 1968 a 1969 vlastními, které odpovídaly normalizační interpretaci událostí. Dnes na titulní stránce zrekonstruované krnovské kroniky stojí: „Městská rada v Krnově se na své schůzi dne 26. října 1993 rozhodla vrátit k původním zápisům let 1968 a 1969 a ponechat též podvrh pana Dundálka, aby v budoucnu mohl každý posoudit spravedlivě události obou historických let v Krnově a také morální úroveň těch, kteří stáli za tímto podvodem.“