Už více než týden uběhl od „památného“ jednání bruntálského zastupitelstva, na němž před desítkami přihlížejících bruntálských obyvatel odstoupila celá devítičlenná městská rada včetně starosty a dvou místostarostů. Následovala volba starosty, kdy ani jeden ze dvaceti sedmi zastupitelů nebyl schopný navrhnout kandidáta na tento post. Zastupitelé se tedy záhy rozešli bez toho, že by cokoliv vyřešili.

„Děláme šašky celému městu, nejsme schopni se na ničem dohodnout,“ zhodnotil situaci před desítkami přihlížejících a dobře se bavících návštěvníků zasedání Stanislav Navrátil. Toho zastupitelé pověřili vykonáváním funkce starosty do té doby, než budou zvoleni starosta, dva místostarostové a celá městská rada. Odstoupivší představitelé města přestali ihned po odstoupení pobírat své starostovské a místostarostovské platy.

„Já tady mám měsíčně tolik, co každý jiný zastupitel, protože zastupitelem jsem zůstal. Takže tady beru brutto sedm stovek měsíčně,“ vysvětlil pověřený zastupující starosta Stanislav Navrátil. Příčiny krize, do které se dostala rada, zastupitelstvo a vlastně i celé město, se na zasedání zastupitelstva pokusil vysvětlit přítomným dnes už bývalý starosta Leoš Gregovský: „Příčina rezignace, na které se rada dohodla, byla neschopnost domluvit se na řešení problémů města.“

Situaci popsal zastupitel Leoš Gregovský velmi výstižně. Krize je ale zřejmě ještě hlubší, než jak to zpočátku vypadalo. Od jednání zastupitelů uběhl více než týden a situace se nijak nezměnila. Poslední jednání, do kterého někteří zastupitelé vkládali velké naděje, se uskutečnilo ve čtvrtek večer. Ani tato schůzka ale nebyla úspěšná a jednání nepostoupila dopředu ani o píď. Rozpory mezi jednotlivými volebními stranami se spíše stále prohlubují, než aby se řešily.

„Úřad pracuje a musí pracovat bez ohledu na to, co se děje v zastupitelstvu a v radě. Musíme udělat všechno pro to, aby se tato situace nijak nedotkla lidí, kteří na úřad přijdou,“ řekla tajemnice radnice Alena Skácelová. Na dalším mimořádném volebním jednání se zastupitelé sejdou 27. listopadu.