Když kostel ve Vajglově v červnu světili vikář ostravsko-opavské diecéze Martin David a farář Petr Oskwarek z Břidličné, byla to velká sláva. Jen kříž u kostela byl jiný, než byl kdysi ten původní z mramoru.

Město pro tu slávu provizorně instalovalo na podstavec kovový kříž, ale ten nebyl úplně tím pravým, jaký by si svatý Antonín zasloužil. Radní města Břidličná, pod níž Vajglov spadá, schválili na obnovu kříže u kostela v červenci částku pětadvaceti tisíc korun. Výběrového řízení se účastnili tři restaurátoři a radní nakonec vybrali pro obnovu kříže Svatopluka Bedřicha z Lomnice. Jeho nabídka byla cenově nejnižší, nejlépe vyhověla požadavkům města Břidličná.

„František Rechtorik z Ryžoviště pro tyto účely sehnal původní mramorový kříž. Kříž jsme už dodali restaurátorovi, takže u kostela bude zcela původní, na který byli místní zvyklí. Bude to moc pěkné," konstatoval starosta Břidličné Bohumír Kamenec. Dodal, že by si přál, aby kříž u kostela svatého Antonína vydržel nejméně dalších sto let tak jako sousedící kostel.