Během dvou let existence se podařilo vybavit kancelář Místní akční skupiny Hrubý Jeseník (MAS HJ), přijmout a vybrat několik projektů a rozhodnout o jejich pořadí. Pak došlo k více než ročnímu útlumu její činnosti.

Letos v červnu vystřídal na pozici předsedy sdružení Stanislava Navrátila bruntálský starosta František Struška a manažera Petra Andrleho vystřídal Lubomír Klaban. Nové vedení se nyní snaží skupinu, jejíchž členů je jednadvacet a z toho jedenáct obcí, znovu zaktivovat. Chybí jim však finance, aby mohli učinit první kroky, například uhradit zpracování strategických materiálů, zpracování podrobného jednacího řádu, proškolit manažery i žadatele o podání žádosti o podporu. Chybí finance na náklady za poštovné, cestovní příkazy, na mzdu manažerů, úhradu nájmu a podobně.

Zastupitelé Bruntálu na svém posledním setkání o situaci v MAS HJ jednali a rozebírali, zda mohou z městské pokladny pro tyto účely uvolnit na několik měsíců okolo půl milionu korun. Pak by je měla skupina vrátit poté, co bude moci zúčtovat náklady v rámci programu Rozvoje venkova. „MAS by měla po roce 2013 fungovat tak, aby se sama dokázala živit. MAS máme vybavenou, věci, co potřebujeme, tam máme, potřebujeme jen něco na rozjezd,“ informoval vedení města manažer skupiny Lubomír Klaban.

Radní znovuobnovení a finanční pomoc schválili, zastupitelé se však tvářili rozpačitě. Ve svých připomínkách naráželi především na hospodaření s financemi v předchozích obdobích. „Měl by být proveden rozbor, kam šly prostředky, které byly do MAS už vloženy, a pokud tam vložíme další peníze, měli bychom vědět, jak se Bruntálu tyto prostředky vrátí,“ řekl Karel Svoboda.

Útoky směřovaly k bývalému předsedovi skupiny Stanislavu Navrátilovi. Dle jeho tvrzení se Bruntál na vzniku MAS finančně nepodílel. „Domluvili jsme se, že to budeme hradit sami. Někteří z nás si brali osobní úvěry, ručili směnkami, zastavovali domy. Banka tehdy půjčila půl milionu korun, z čehož se pořídilo vybavení a na základě dokladů byly náklady na ministerstvu zemědělství proúčtovány a uhrazeny. Částka, která byla proúčtována, šla na úhradu úvěrů,“ vysvětlil Navrátil s tím, že tehdejší nabídku zřídit MAS HJ její pozdější členové viděli jako výbornou příležitost, jak pomoci rozvoji regionu. „MAS je jeden z nástrojů rozvoje území dle dohod, které její účastníci jsou ochotni mezi sebou uzavřít,“ konstatoval.

Zastupitelé k jednotnému názoru nepřiměly ani argumenty současného manažera Klabana. „Která organizace sdružuje podnikatelské subjekty, obce, města, místní organizace a podobně? Taková žádná není, jen místní akční skupina,“ vysvětloval a dodal: „Za tři měsíce, co sedím v kanceláři MAS HJ, nikdo ze zastupitelů města nepřišel, aby zjistil, jak fungujeme.“ Jednání vedení města nakonec skončilo bez výsledku.

Zuzana Pršalová