„V Krasově se 15. března 1869 jako první z jedenácti dětí německé rolnické rodiny narodil Josef Schinzel. Nadanému chlapci umožnila milující rodina studium na gymnáziu v Kroměříži. Zde se rozhodl pro studia teologie. Tím začala – vzhledem k prostému původu venkovského chlapce – jeho nevšední životní dráha, během které uplatnil všechny své vlohy,“ připomenula krasovského rodáka překladatelka Ludmila Čajanová.

„Schinzel s odvahou usiloval o organizaci křesťanského dělnického hnutí jako protipól narůstající „rudé povodni“. A stejně tak později ke konci svého života se stavěl proti ideologii nacistické,“ doplnila Čajanová.

Biskup Josef Schinzel je pochován v rodném Krasově. Autor publikace Jan Larisch se nesmířil s tím, aby odkaz osobností německé katolické komunity upadl v zapomnění.Zdroj: Ostravsko-opavské biskupstvíKdyž byl v roce 1923 Schinzel v Olomouci vysvěcen na biskupa, důležitou roli hrálo také to, že plynně ovládal oba zemské jazyky, jak němčinu, tak češtinu.

Německý chlapecký seminář na Petrinu v Bruntále tvoří čtyřpatrové stavby, ke kterým samozřejmě patřila i kaple. Kaple byla 14. srpna 1926 vysvěcena právě světícím biskupem Josefem Schinzelem.

K obsazení Československa nacistickou německou armádou došlo 15. března 1939, přesně v den 70. narozenin Josefa Schinzla. Tato událost a následné vypuknutí války jím hluboce otřásly.

Jeho zdravotní stav se zhoršil, takže již nemohl plně vykonávat svou funkci. Zemřel v roce 1944 a byl pohřben v rodinné hrobce v Krasově.

U příležitosti 75. výročí úmrtí se konala v Krasově upomínková slavnost v místním kostele a na hřbitově u hrobky, která připadá pod správu obce. V klubovně krasovské hasičské zbrojnice se konala přednáška Jana Larische, autora biskupovy monografie.

„Tento pomocný biskup olomoucký je další mimořádnou osobností naší katolické minulosti,“ napsal biskup František Václav Lobkowicz v předmluvě této knížky a dodal, že jde o postavu, která má plné právo stát se živou vzpomínkou dějin církve.

Ilustrační foto
Poznámka Fidela Kuby: Bytová záhada
Nové přírodní památky v Jeseníkách navazují na rezervaci Přemyslovské sedlo. Slunná stráň se rozkládá na ploše 38 hektarů a Letní stráň má 52 hektarů.
Jeseníky mají dvě nové přírodní památky
Předseda představenstva Evropského distribučního centra EDC Dalibor Tesař v minulém volebním období jednal s krnovskými zastupiteli o zápachu z asfaltu. Hnutí ANO v říjnovém memorandu slíbilo řešit téma asfalt hned po volbách, ale prý to časově nestíhá.
Tavírna asfaltu EDC mimo Krnov?