Na opravu místních komunikací, mostků, čištění studní a další práce související s povodňovými škodymi dostaly Petrovice 100 tisíc korun, Bohušov 150 tisíc korun a Slezské Rudoltice také 150 tisíc korun.

Na snímku ze Slezských Rudoltic už probíhají práce na úpravě poškozených břehů a čištění koryta v úseku kolem kostela. V těchto místech se při loňských povodních potok vylil z břehů a zaplavil silnici, takže Slezské Rudoltice byly téměř odříznuté od zbytku světa.