Stovky Krnovanů kolo využívají pravidelně. Zatím je ale na Krnovsku jen málo úseků, kde cyklisty neohrožuje automobilová doprava.

Zlepšit to chtějí krnovští zastupitelé, kteří pro zvýšení bezpečnosti a pohodlí cyklistů schválili výstavbu stezek přímo v Krnově. S projektem se město úspěšně ucházelo o dotace v rámci Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko.

Krnovský projekt obsahuje výstavbu čtyř tras. „Jedná se o úsek na Opavské ulici od kotelny na začátku SPC po ulici 9. května v délce přibližně 960 metrů a navazující asi 260metrový úsek po Kaufland. Další trasa měří asi 770 metrů a vede po Albrechtické ulici od evangelického kostela po podjezd pod železničním mostem. Poslední úsek měří 520 metrů a vede po ulici Bruntálské od ulice Nádražní po křižovatku s ulicí Partyzánů,“ uvedl Michal Skalka z odboru regionálního rozvoje. Celkové náklady na tyto čtyři trasy jsou odhadovány na 24 milionů korun.

Dohromady vznikne 27 kilometrů nových cyklostezek

„Krnov a Bohumín uspěly se dvěma obdobně zaměřenými projekty. V obou případech získají města necelých 13 milionů korun a postaví za ně vždy přes tři kilometry nových cyklostezek. V Krnově se jedná o stezky podél frekventovaných silnic na ulicích Albrechtické, Bruntálské a Opavské,“ potvrdil Miroslav Novák, náměstek hejtmana kraje.

Mezi šest žadatelů o dotace, kteří uspěli se svými projekty na výstavbu nových cyklostezek v Moravskoslezském kraji, bude z programu Moravskoslezsko rozděleno přes 101 milionů korun. Pokud budou všechny podpořené projekty realizovány, výsledkem bude přes 27 kilometrů nových cyklostezek.

Více než polovina ze stomilionové částky, přes 54 milionů korun z ROP Moravskoslezsko, poslouží na zprovoznění 33 kilometrů dlouhé Slezské magistrály. Patnáct kilometrů cyklistických tras, úseků podél stávajících místních komunikací, ale z tohoto programu financovat nelze.

Skalka: Vznik brzdí i vysoké náklady na stavbu

Dotace z ROP Moravskoslezsko získá také Osoblaha, která svůj projekt zaměřila na zatraktivnění turistických cílů. Na vznik cykloodpočívadla a návštěvnického centra v Osoblaze získalo toto město necelé tři miliony korun.

Další důležité plánované cyklotrasy vedou z Krnova směrem na Město Albrechtice. Plánuje se úprava cyklotrasy Krnov–Chomýž – Krásné Loučky – Linhartovy.

Při výstavbách cyklotras a cyklostezek se Krnov potýká s řadou problémů. Jejich vznik provázejí – stejně jako u všech liniových staveb – složitá jednání s vlastníky parcel. Rovněž získání všech potřebných povolení pro jejich stavbu je časově náročné.

„Vznik brzdí i vysoké náklady na výstavbu. Obzvlášť se to týká cyklostezek ve městě, kdy se do nákladů promítají například přeložky sítí, zásahy do komunikací a chodníků či přesuny autobusových zastávek,“ dodal Michal Skalka z odboru regionálního rozvoje.