Zdravotní pojišťovny se s vedením Moravskoslezského kraje dohodly jen částečně. Kdyby bylo na třech největších zdravotních pojišťovnách působících v Moravskoslezském kraji Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP), České průmyslové zdravotní pojišťovně (ČPZP) a Revírní bratrské pokladně (RBP), zrušily by okolo 460 lůžek v nemocnicích zřizovaných krajem a osmdesát v dalších zdravotnických zařízeních.

Jednak peněz ve zdravotnictví ubývá a nemocnice musí šetřit, ale také mnohá lůžka nejsou plně využitá. Vedení kraje se obává snížení dostupnosti zdravotní péče pro pacienty, a proto s pojišťovnami licituje o tom, kdy a která lůžka či oddělení zaniknou. Po posledním jednání se dohodli, že v krajských nemocnicích bude zrušeno 159 lůžek. Ve hře je ale dalších 112, na kterých se nemohou domluvit.

„Shodli jsme se takřka ve všech nemocnicích, kde jsou dětská novorozenecká oddělení, na redukci kapacity, tam se jedná o jednotky," uvedla vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu Petra Tomanová. Konkrétně v krnovské nemocnici se kapacita novorozeneckého oddělení sníží o pět lůžek. Dalších 25 lůžek v Krnově zanikne v souvislosti s reorganizací urologie.

Sporným bodem, o kterém se bude ještě jednat, je budoucnost oddělení ošetřovatelské péče ve Dvorcích, které je součástí krnovské nemocnice. Lůžka, na jejichž zrušení se kraj zatím s pojišťovnami dohodl, by měla zaniknout nejpozději do konce roku.V Moravskoslezském kraji bylo k 1. březnu v nemocnicích 5628 akutních lůžek, z toho v krajských 2433 lůžek a v ostatních nemocnicích 3195 lůžek.