Výsledek? Kraj vydal k Figurovu záměru souhlasné stanovisko. V podstatě jde o nahrazení současného Tatrapoma vleku C sedadlovou lanovkou, která bude o devadesát metrů delší a doplněná novou nástupní i výstupní stanicí. Navíc bude nutné kvůli bezpečnosti rozšířit sjezdovku.

MŽP tvrdí, že stavbu na vrcholcích Jeseníků nelze posuzovat jako běžný investiční záměr, protože už samotná existence současného vleku a sjezdovek je v rozporu se zákazy, které platí u zvláště chráněných území.

„Pro jejich zřízení a provoz byla vydána výjimka, která je v podstatě vázaná na životnost vleku. Z těchto výjimek nelze dovozovat oprávněnost jiných staveb, byť jsou zčásti na místě stávajícího vleku a sjezdovek. Navíc jsou zde endemitní druhy, jichž se týká absolutní ochrana pro jejich nenahraditelnost v případě zániku populace," uvádí se ve stanovisku MŽP, které zpracoval František Ondráš.

Připomeňme, že v roce 2010 skončil dlouholetý spor o sjezdovky na Ovčárně, který Josef Figura vedl s MŽP. Úředníci MŽP totiž Figuru jako majitele lyžařského areálu přinutili jednu sjezdovku zrušit a další dvě zkrátit. Nakonec mu MŽP muselo zaplatit 37 milionů korun jako odškodění za ušlý zisk.

Krajský úřad námitky vznesené MŽP neuznal. Argumentoval tím, že vrcholové partie Jeseníků leží v katastru obce Malá Morávka, která má ve svém územním plánu tyto plochy vedené jako zóny pro sport a rekreaci, což zahrnuje i lyžařský vlek. „Je zřejmé, že plochy pro sport a rekreaci v územním plánu jsou daleko větší, než je v současnosti využívaná plocha sjezdové tratě a lyžařského vleku C," zdůvodnil krajský úřad souhlasné stanovisko k přeměně vleku na lanovku.

Malá Morávka záměr Josefa Figury podporuje a považuje ho za přínos celému regionu. „Nemyslím si, že by realizací záměru došlo k odlivu lyžařů z ostatních středisek. Máme dostatek ubytovacích kapacit, ale pokud nejsou vhodné podmínky pro lyžování, nejsou vytížené. Je pro nás alfou a omegou, zda se na Pradědu lyžuje," uvedl starosta Malé Morávky Ondřej Holub při veřejném projednávání Figurova záměru v Rýmařově.

Naopak proti záměru se důrazně postavil vědecký tým přírodovědců a lesníků, který v čele s Markem Banašem z Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci zkoumá vrchové partie Jeseníků. Žádal kraj o nesouhlasné stanovisko s poukazem na unikátnost smrčin, které milují kyselou půdu, cenné typy lučních a borůvkových společenství a pozoruhodné pozůstatky doby ledové v podobě arkto-alpinské tundry.

Přírodovědecky cennější území bychom v České republice hledali jen těžko. Josef Figura považuje jejich obavy za zbytečné. Modernizace lyžařského vleku podle něj naopak přispěje k ochraně přírody, protože odpadne potřeba upravovat rolbami svah pod dráhou, což u tatrapomy je nutné.

„Modernizace areálu je naprosto nezbytná, turisté také přece nechodí po horách v botách starých třicet let. Je nutná i pro ekonomickou stabilizaci regionu, pro který je cestovní ruch jedinou šancí rozvoje," argumetoval Josef Figura, když před rokem prezentoval svůj záměr.