Krádeže v zahraničí jsou řešeny podle platných předpisů země, kde se delikt stal. Většina krádeží nekončí jen na místě zaplacenou pokutou, pro zhodnocení celé věci je nutné vědět, zda váš syn rozuměl všemu, co mu bylo sdělováno, nebo jen pochopil, že pokud zaplatí určené peněžní prostředky, bude propuštěn a může odjet domů.

Obecně platí v evropských zemích zásada, že cizinec má při jednání s policií a soudy právo na tlumočníka. Bohužel mne zkušenost při zastupování českých bratrů, kteří způsobili podobné problémy, vede k velké obezřetnosti. Po pokusu o krádež svetru byli vyslechnuti, „podepsali nějaké papíry “, zaplatili 200 euro a domnívali se, že je vše v pořádku.

Asi za rok přijeli do stejného města a při návštěvě stejného obchodního domu byli ihned zatčeni, uvězněni a bylo jim sděleno obvinění pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí. Opět zaplatili požadované finanční prostředky a začali zjišťovat, proč byli zatčeni.

Pomocí německého velvyslanectví jsme zjistili, že po krádeži podepsali plnou moc pro pracovníka soudu pro mladistvé, který byl oprávněn přebírat veškeré písemnosti i konečné rozhodnutí soudu. Soud pro mladistvé je odsoudil k pokutě ve výši kauce, kterou již zaplatili při zadržení, a navíc dostali na dobu tří let trest zákazu vstupu do obchodního domu, kde kradli. O tomto zákazu nevěděli, a proto byli znovu zatčeni a vyšetřováni.

Z tohoto důvodu je žádoucí takové situace nepodceňovat a včas zjistit, jaké skutečné následky krádež vašeho syna pro něj měla. Jestli máte k dispozici písemné doklady v německém jazyce a neovládáte dokonale němčinu, je nutné je dát přeložit tlumočníkovi.

Pokud z nich nevyčtete jednoznačné vyřešení případu, je nutné se obrátit na německé velvyslanectví v Praze, které vám poskytne požadované informace a poradí vám, jak váš problém vyřešit. Je také dobré se u nás obrátit na advokáta, který ovládá jazyk země, kde vám vznikl problém, protože má většinou i kontakty na zastupitelství tohoto státu a bude schopen vám potřebné informace zajistit.

JUDr. Miroslava Hustáková