Z posledního kontrolního odběru Krajské hygienické stanice v Ostravě (KHS) vyplývá, že voda v celé přehradě je naprosto bez závad. Kontrolní vzorky přitom odebírají hygienici na třech místech, a to v Leskovci, Roudně a Nové Pláni. Bez závad je už také voda v rybníku v Edrovicích, kde ještě začátkem července byla její kvalita zhoršená.

Podle odborníků nynější chladnější počasí a déšť poněkud zpomalily rozvoj škodlivých sinic.

Zhoršila se naopak kvalita vody v rybníku v Tvrdkově. „Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi,“ uvádí ve své zprávě KHS. To znamená, že jsou zde zhoršené ukazatele jakosti vody, jako je například zákal, pěna, olejový film nebo nepříjemný zápach. Lidé se zde mohou koupat, ale vždy by se pak měli důkladně osprchovat pitnou vodou.