Opravy začaly vloni koncem listopadu a skončily podle plánu před několika dny.

„Řemeslníci provedli důkladné oddrenážování, odizolování obvodového zdiva a odvod dešťové vody, která byla hlavní příčinou pronikání vlhkosti do kostela a narušování vnitřních omítek objektu,“ uvedla Hana Pavlásková z rýmařovské radnice.

Vlhké omítky uvnitř kulturní památky nahradily nové – sanační. Následovaly terénní úpravy kolem objektu, včetně rekonstrukce chodníku. Řemeslníci rovněž doplnili hromosvody a chybějící měděné svody. Uvnitř kostela se opravy dočkal dřevěný průběžný stupeň před oltářem. Do opravy investovalo město Rýmařov z rozpočtu 350 tisíc korun.

Nyní je kostel připraven k následné druhé etapě stavebních oprav. Ty by měly představovat vniřní malby a vnější fasády. Město hledá zdroje financování oprav.