Podlesí Kostelík v Podlesí už neslouží k pravidelným bohoslužbám. Mše se zde konají jen několikrát do roka, takže místní to vnímají jako významnou událost. Čas od času se zde konají i svatby a křty. „Máme ke svému kostelu blízký vztah. Jsme rádi, že jsme tady mohli pokřtít svého syna," řekla jedna z účastnic bohoslužby, která v Podlesí bydlí.

Podlesí bylo podle historických záznamů založené v roce 1634 na podnět tehdejšího prvního místodržitele Řádu německých rytířů v Bruntále Gerga Wilhelma von Elkershausen. Samotný kostel pak byl postavený v roce 1749 nejprve jako zvonice.

V roce 1776 dala obec zvonici přestavit, zvětšit a vybavit jako kapli, v této době zde byly například i varhany. Konečnou vnější podobu získal kostel v roce 1842, kdy byla přistavěna sakristie a nadstavena věžička, vnitřní prostory pak byly vybíleny a vydlážděny.

Po válce kostel pomalu podléhal zubu času a to i přes úpravy interiéru v 70. letech minulého století. Po roce 1989 skupina místních nadšenců a farníků kostel důkladně opravila. V roce 1993 jej arcibiskup Jan Graubner znovu vysvětil. Roku 2004 byl kostel oficiálně vyhlášen státem chráněnou kulturní památkou.

Ladislav Oleníček