DOMY S HISTORIÍ

Kostel sv. Jiljí byl postaven v letech 1752 až 1753 na místě staršího menšího kostela, který podlehl velkému požáru města v roce 1751. Viditelné zbytky starého zřejmě gotického kostela, kolem kterého se nacházel hřbitov, se dodnes dochovaly zejména ve zdivu věže. Patronem nového kostela byl kníže Václav Liechtenstein. Stavbu kostela provedli: zednický mistr Mathias Schwarz a tesařští mistři Matias Seelinger z Olomouce a Johann Richter z Nových Valteřic.

Představoval velkou jednolodní architekturu s prostorným kněžištěm a šesti kapličkovými výklenky po stranách lodě. V jednom z nich byl vstup do hrobky. Věž kostela se dvěma zvony olomouckého zvonaře Malchiora Schwana z roku 1750 a 1751 byla vtažena do jeho půdorysu a vlevo od kněžiště byla postavena patrová sakristie s farním archivem a na střeše kostela byla ještě sanktusníková věžička .s malým zvonem na všední dny. V kostele bylo sedm oltářů, ze kterých se do dnešního dne dochovaly dva, věnované sv. Janu Nepomuckému a Vyučování Panny Marie. Největší a nejzajímavější byl vyřezávaný a zlacený hlavní oltář s obrazem sv.Aegidia (Jiljí), namalovaném v roce 1755 Lukášem Bauerem z Valtic. Všechny řezbářské práce včetně kazatelny vytvořil v roce 1762 Franz Lauterbach z Olomouce a varhany na kůru mistr Lobgesang z Andělské Hory.

Bylo proto pro město Dvorce určitě velkou tragédií, když při dalším velkém požáru obce v roce 1834 shořela kromě fary a školy i část kostela. Kostel, který stojí ve Dvorcích dodnes, byl brzy po požáru opraven a dostavěn patronem Johanem Josefem Liechtensteinem. Vysvěcen byl v roce 1858. Stavební práce na něm provedli tesařští mistři Konrád Herold z Berouna a Ignatz Thomas ze Dvorců. Byla dostavěna věž ve zjednodušeném tvaru a do ní byly zavěšeny zvony ulité v roce 1837 Wolfgangem Stankem z Olomouce. Zvony byly v době 1. světové války roztaveny a nahrazeny v roce 1925 zvony ulitými Richardem Heroldem z Chomutova. Do presbytáře byl umístěn nový obraz sv.Aegidia (Jiljí) namalovaný jihlavským malířem Preisem a obraz panny Marie namalovaný dvoreckým rodákem Ferdinandem Krumholzem. Na kůr byly osazeny varhany zhotovené v roce 1840 brněnským mistrem Franzem Harbichem, zdobené řezbou Antonína Sabinského z Budišova a Josefa Jahna z Dvorců, který vyhotovil i lavice pro městskou reprezentaci. V roce 1863 byly vyhotovena na boku kostela Olivetská hora s pomocí nadace místního občana Leopolda Kleina.

V roce 1888 byla věž nastavěna o osmiboký jehlan místním stavitelem Josefem Gassnerem a na věž byly osazeny hodiny zhotovené firmou F. X. Schneidera z Bruntálu. V roce 1895 byl kostel vymalován opavským malířem Paulem Assmannem a v roce 1897 byl hlavní oltář přenesen do hřbitovního kostela sv. Kateřiny a nahrazen novým od Ferdinanda Stufflessera, který byl na počátku 21. století nahrazen oltářem z kostel sv. Jana Nepomuckého z kostela v Karlovci. Po dobu své existence byl vybaven mnoha uměleckými díly a i dnes představuje jednu z nejzajímavějších sakrálních staveb regionu.

Ľubica Mezerová